dzisiaj jest: 24 marca 2019. imieniny: Gabriel, Marek, Gabor
 
Oświata

          Znacząca pozycja gminy Szczekociny w powiecie zawierciańskim stwarza jej wielkie szanse rozwoju. Jednakże do osiągnięcia tego celu niezbędni są odpowiednio wykształceni mieszkańcy.

           Na terenie Miasta i Gminy Szczekociny swoje usługi w zakresie oświaty i wychowania pełnią następujące jednostki i placówki oświatowe:

 - Przedszkole w Szczekocinach z oddziałami zamiejscowymi: Rokitno, Goleniowy,

 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach,

 - Społeczna Szkoła Podstawowa w Szczekocinach,

 - Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Goleniowach,

 - Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rokitnie,

 - Gimnazjum w Szczekocinach,

 - Zespół Szkół w Szczekocinach

    Działania samorządu od szeregu lat ukierunkowane są na poprawę warunków życia mieszkańców i stworzenie dogodnych warunków rozwoju, zwłaszcza młodego pokolenia. Nastąpił znaczny rozwój bazy sportowej i poprawa stanu istniejących szkół. Wybudowano cztery sale gimnastyczne: dwie w Szczekocinach, jedną w Rokitnie i Goleniowach.

Przedszkole w Szczekocinach

Dyrektor:

mgr Ilona Zbroińska

Adres:
ul. Jana Pawła II 6
42-445 Szczekociny
tel. (34) 35 57 192

przedszkole.szczekociny@interia.pl

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach

Dyrektor:

mgr Elżbieta Drej

Adres:
ul. Senatorska 22
42-445 Szczekociny
tel. (34) 35 57 085
faks (34) 35 57 085

www.sp1szczekociny.edu.pl

sp1szczekociny@interia.pl

Społeczna Szkoła Podstawowa w Szczekocinach

Dyrektor:

mgr Alicja Koper 

Adres:

ul. Śląska 86
42-445 Szczekociny
tel. (34) 314 01 04
sp2szczeko@wp.pl

 

Zespół Szkół w Goleniowach im. Wespazjana Kochowskiego

- Szkoła Podstawowa

- Gimnazjum

Dyrektor:

mgr inż. Jolanta Uramowska

Adres:

ul. Tadeusza Kościuszki 20

Goleniowy

42-445 Szczekociny
tel. (34) 35 57 036

goleniowy@wp.pl

Zespół Szkół w Rokitnie im. Jana Pawła II

- Szkoła Podstawowa

- Gimnazjum

Dyrektor:

mgr Bożena Gonciarz

Adres:

Rokitno 34

42-445 Szczekociny
tel. (34) 35 59 403

zsrokitno@poczta.fm

Gimnazjum im. ks. Tadeusza Jarmundowicza

Dyrektor:

mgr Mirosław Szreniawski

Adres:
ul. Senatorska 22
42-445 Szczekociny
tel. (34) 35 57 230
faks (34) 35 57 165

www.gimszczekociny.pl

gimszczek@interia.pl

sekretariat@gimszczekociny.pl

Zespół Szkół w Szczekocinach

- Liceum Ogólnokształcące

- Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Dyrektor:

mgr inż. Ewa Ludynia

Adres:

ul. Spacerowa 12
42-445 Szczekociny
tek. (034) 35 57 476
faks:(034) 35 57 476
www.zs-szczekociny.edu.pl

zs_szczekociny@poczta.onet.pl