dzisiaj jest: 24 marca 2019. imieniny: Gabriel, Marek, Gabor
 
Kultura
Na terenie Gminy Szczekociny funkcjonują organizacje i stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Szczekocińsko-Włoszczowski

ZHP Hufiec Szczekocińsko-Włoszczowski stwarza warunki do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka. Prowadzi działania o edukacyjnym i kulturalnym charakterze, zmierzające do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży. Organizuje:
- konkursy recytatorskie „Strofy o ojczyźnie”, historyczne „Polska niepodległa”, „Odzyskanie Niepodległości i Zjednoczenie Ruchu Harcerskiego”,
- przeglądy teatrzyków młodzieżowych,
- przeglądy artystyczne,
- obchody rocznic 3-go maja i 11 listopada,
- festyny i pikniki,
- biwaki i obozy.
http://www.szczekociny.pl/index.php?id=134

Towarzystwo Kulturalne im. T. Kościuszki w Szczekocinach

Towarzystwo Kulturalne im. T. Kościuszki w Szczekocinach zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Częstochowie 3.IX.1992 r. Towarzystwo organizuje sesje naukowe, rajdy turystyczne dla dzieci i młodzieży na miejsce bitwy kościuszkowskiej do Wywły, Chebdzie, wydaje foldery i książki dokumentujące nowe fakty i wydarzenia w 700 letniej historii Szczekocin.

http://www.szczekociny.pl/index.php?id=145 

Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

Pełna nazwa organizacji – Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic
Forma prawna organizacji – Stowarzyszenie
Numer w rejestrze – KRS 0000409656
Data wpisu – 01.02.2012 r.
Data utworzenia – 23.11.2011 r.
Nr NIP  – 6492297054    nr REGON – 242851466
Dokładny adres siedziby organizacjimiejscowość Szczekociny ul. Paderewskiego 27 gmina Szczekociny powiat Zawierciański województwo Śląskie Tel. 603061915   faks    e-mail:
marek_gradon@wp.pl, www.facebook.com Historia Szczekocin
Nazwa banku i numer rachunku – Bank Spółdzielczy w Szczekocinach 
28 8277 0002 0000 0001 4983 0001
Osoba upoważniona przez organizację do kontaktów: Marek Gradoń nr telefonu kontaktowego 603061915, e-mail: marek_gradon@wp.pl
Skład osobowy Zarządu organizacji:
– Marek Gradoń – Prezes Zarządu
– Jacek Małecki – v-ce Prezes Zarządu
- Jacek Mazanek – członek Zarządu
Teren działań organizacji – Miasto i Gmina Szczekociny
Przedmiot / cel działalności statutowej organizacji – Badanie i promocja historii Szczekocin i okolic, a także budowanie wśród społeczeństwa tożsamości z małą ojczyzną.

Statut Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

 Statut_Stowarzyszenia_Milosnikow_Historii_Szczekocin_I_Okolic.doc
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło z siedzibą w Szczekocinach

Pełna nazwa organizacji – Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło z siedzibą w Szczekocinach
Forma prawna organizacji – Stowarzyszenie
Numer w rejestrze – KRS 0000109984
Data wpisu – 25.08.2005 r.
Nr NIP  – 949-17-95-283    nr REGON – 000 776 019-00565
Dokładny adres siedziby organizacjimiejscowość Szczekociny ul. Krakowska 23 gmina Szczekociny powiat Zawierciański województwo Śląskie Tel. 693522985  faks e-mail -
Nazwa banku i numer rachunku – Bank Spółdzielczy w Szczekocinach 

21 8277 0002 0000 0000 4230 0001
Osoba upoważniona przez organizację do kontaktów: Maria Gierczycka nr telefonu kontaktowego 693522985
Skład osobowy Zarządu organizacji:
– Teofila Gierczycka – Przewodnicząca
– Barbara Hantulska – Zastępca
- Wacława Tyrcha – Skarbnik
- Janina Kaczyńska – Sekretarz
- Teresa Orlińska – Członek
- Jerzy Lisowski – Członek
- Tadeusz Strzelec – Członek
- Krystyna Zachacz – Członek
Teren działań organizacji – Gmina Szczekociny
Przedmiot / cel działalności statutowej organizacji – Koło działa według przyjętego planu rocznego i statutu. W swojej działalności zarząd kieruje się dobrem wszystkich członków, dba o poprawę warunków socjalno – bytowych, broni praw emerytów, rencistów i inwalidów. Troszczy się o zdrowie fizyczne i psychiczne członków Koła, rozwija pozytywne relacje międzyludzkie. Uczestniczy w kulturze narodowej i regionalnej, podtrzymuje tradycje narodowe.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji w Szczekocinach „NASZA SZKOŁA”

Pełna nazwa organizacji Stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji w Szczekocinach „NASZA SZKOŁA”
Forma prawna organizacji – Stowarzyszenie
Numer w rejestrze – KRS 0000395236
Data wpisu – 07.09.2011 r.
Nr NIP  – 6492297290    nr REGON – 242811946
Dokładny adres siedziby organizacji – miejscowość Szczekociny ul. Śląska 86 gmina Szczekociny powiat Zawierciański województwo Śląskie Tel./fax 34 3140104   e-mail
ssp1szczeko@wp.pl
Nazwa banku i numer rachunku – Bank Spółdzielczy w Szczekocinach 
57 8277 0002 000 0001 5356 0002
Osoba upoważniona przez organizację do kontaktów: Jolanta Wójcik nr telefonu kontaktowego 694663801 e-mail
jolantaw43@wp.pl
Skład osobowy Zarządu organizacji:
- Alicja Derek – prezes
- Jolanta Wójcik – wiceprezes
- Krystyna Dzienniak – wiceprezes
- Zbigniew Krowicki – sekretarz
- Edyta Wójcik – skarbnik
Teren działań organizacji – Polska
Przedmiot / cel działalności statutowej organizacji – prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej. Wspieranie Rady Rodziców w realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, w tym nastawionego na przygotowanie uczniów do bycia aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami demokratycznej Polski. Integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Działalność w zakresie kultury, sportu i turystyki.

 Statut_Stowarzyszenia.pdf