dzisiaj jest: 24 marca 2019. imieniny: Gabriel, Marek, Gabor
 
Walory przyrodniczo - turystyczne
Spływ kajakowy na rzece Pilica

Istotnym elementem rozwoju ruchu turystycznego jest przepływająca przez miasto i teren gminy rzeka Pilica i jej dopływy Krztynia i Żebrówka oraz znajdujące się liczne zbiorniki wodne i kompleksy stawów rybnych. Umożliwia to wędkowanie a także rozwój turystyki wodnej.

Zbiornik wodny na ul. Tartacznej

Obecnie czynny jest szlak Szczekociny - Przyłęk o długości ok. 15 km.
Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w Gąszczach

Park w Szczekocinach
Domki Letnikskowe w Tęgoborzu

Specyficzny mikroklimat w dorzeczu rzeki Pilicy na terenie gminy, bliskie usytuowanie od aglomeracji Śląska i dogodny dojazd spowodował powstanie dwu ośrodków letniskowych Bógdał i Szyszki w niewielkiej odległości (5 – 10 km) od Szczekocin. Zainteresowanie mieszkańców Śląska właściwie wykorzystały władze samorządowe przeznaczając pod zabudowę letniskowych domków tereny rolniczo – mało użyteczne. Bardzo szybko wydzielone działki o charakterze zabudowy rekreacyjnej zostały wykupione. Po 5 latach realizacji tego programu na terenie ośrodków Bógdał i Szyszki zostało zbudowanych blisko 150 domków letniskowych. Spowodowało napływ ponad 500 turystów odwiedzających bardzo często także Szczekociny.