dzisiaj jest: 24 marca 2019. imieniny: Gabriel, Marek, Gabor
 
Urzędy i instytucje
Urząd Miasta i Gminy
ul. Senatorska 2, tel. (034) 355-70-50, fax. 355-71-65
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Senatorska 2, tel. (034) 355-70-69
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przemysłowa 2, tel./fax.: (034) 355-70-13
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Krakowska 23, tel. (034) 355-70-75
Komunalny Zakład Budżetowy
ul. Przemysłowa 2, tel. (034) 355-71-61
Komisariat Policji
ul. Parkowa 2, tel. (034) 355-70-07
Poczta Polska Urząd Pocztowy
ul. Senatorska 2, tel. (034) 355-70-49
Przychodnia Rejonowa
ul. Jana Pawła II 6, tel. (034) 355-71-90
Dział Pomocy Doraźnej
ul. Jana Pawła II 6, tel. (034) 355-70-09
Zakład Energetyczny SA
Posterunek Energetyczny ul. Włoszczowska 6, tel. (034) 355-70-32
Bank Spółdzielczy
ul. Żeromskiego 8, tel. (034) 355-70-04
Urząd Skarbowy w Zawierciu
ul. Leśna 8, 42-400 Zawiercie tel. (+48 32) 67 227 05 fax (+48 32) 67 224 22
Powiatowy Urząd Pracy
ul. 11 Listopada 2, 42-400 Zawiercie tel. (+48 32) 67 243 96, 67 211 79 fax (+48 32) 67 243 96 wew. 277 http://pupzawiercie.prv.pl
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie tel. (+48 32) 67 107 57 fax (+48 32) 67 107 65
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. 11-go Listopada 15, 42-400 Zawiercie tel. (+48 32) 67 234 91, 67 212 10
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Paderewskiego 116 42-431 Zawiercie tel. (+48 32) 67 235 33
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Sienkiewicza 34 42-400 Zawiercie tel. (+48 32) 67 110 12
Komenda Powiatowa Policji
ul. Kasprowicza 42-400 Zawiercie tel. (+48 32) 67 221 14, 67 220 51 do 55
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Leśna 42-400 Zawiercie tel. (+48 32) 67 217 33
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Daszyńskiego 4 42-400 Zawiercie tel. (+48 32) 67 107 48
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Zawierciu
ul. Paderewskiego 32, 42-400 Zawiercie tel. (+48 32) 67 222 06, 67 211 64 fax (+48 32) 67 212 78
Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2 42-400 Zawiercie tel. (+48 32) 67 216 61, 67 216 62 fax (+48 32) 67 215 13 www.um.zawiercie.pl
Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. (+48 32) inf. 207 77 77, sekr. 207 72 19 fax (+48 32) 255 24 82 www.katowice.uw.gov.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46 40-037 Katowice tel. (+48 32) 20 78 888 www..silesia-region.pl