dzisiaj jest: 24 marca 2019. imieniny: Gabriel, Marek, Gabor
 
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna
Informacje o Bibliotece

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczekocinach jako instytucja kultury realizuje zadania, których celem jest oprócz statutowych zadań gromadzenia i udostępniania zbiorów, zaspakajanie potrzeb lokalnej społeczności w kierunku kulturalnym, edukacyjnym i informacyjnym.

Biblioteka dysponuje zbiorami bibliotecznymi w ilości : 50144 woluminów i 22 tytuły czasopism bieżących. Czytelnicy korzystają z katalogów: alfabetycznego, przedmiotowego, systematycznego i kartotek zagadnieniowych.

Do dyspozycji czytelników biblioteka posiada komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu

Podejmowane przez bibliotekarzy przedsięwzięcia na rzecz popularyzacji książki i czytelnictwa stanowią odpowiedź na oczekiwania użytkowników biblioteki.

Biblioteka jako miejsce upowszechniania wiedzy, kultury, wymiany myśli jest też miejscem dla mieszkańców z inicjatywą.

Współpracując z placówkami samorządowymi jak i organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi organizujemy spotkania literackie, lekcje biblioteczne, warsztaty tematyczne, konkursy, wystawy, koncerty, wystawy nowości wydawniczych. Angażujemy twórców lokalnych do promowania swojej twórczości. Udostępniamy informacje związane nie tylko z historią miejscowości, ale również informacje te najbardziej aktualne, które mogą być cenne nie tylko dla mieszkańców, ale także i turystów zwiedzających naszą miejscowość.