dzisiaj jest: 24 marca 2019. imieniny: Gabriel, Marek, Gabor
 
Organizacje pozarządowe
Informacja dotycząca rozliczenia dotacji

02.03.2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny przedkłada informację, dotyczącą rozliczenia dotacji przyznanych w 2014 roku, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku.

 Informacja_dotyczaca_rozliczenia_dotacji_przyznanych_w_2014_roku.jpg
„Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu” - przyznana

26.02.2015 r.

Na podstawie § 9 „Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów, za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie”, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny przyznał „Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu”.

   Lista_nagrodzonych_sportowcow.jpg
Śląska Sieć 3 Sektora zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące promocji dla organizacji pozarządowych

18.02.2015 r.

Warsztaty będą obejmować zagadnienia z zakresu 5 bloków tematycznych: współpraca z mediami, media społecznościowe, własne media, kampanie społeczne, nowe technologie w promocji.
Warsztaty odbędą się 21 lutego 2015 r. (sobota) w godzinach od 10.00 do 16.00 w Inkubatorze Społecznej Aktywności ul. Młyńska 5 w Katowicach.
Informacje i zapisy - Irena Kowalska-Drygała, tel. 32 258-88-56, e-mail:
inkubator@mostkatowice.pl

Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Sportu II kadencji
18.02.2015 r.

 

W dniu 17 lutego 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Sportu, podczas którego wybrano:
przewodniczącego – Grzegorz Derek
zastępcę przewodniczącego – Małgorzata Fabjańska
sekretarza – Małgorzata Słabowska.
Członkowie Rady zapoznali się z „Regulaminem działania Gminnej Rady Sportu”, opracowali harmonogram pracy Gminnej Rady na 2015 rok, w sprawach różnych zajęli się sprawami dotyczącymi funkcjonowania klubów sportowych na terenie Gminy Szczekociny.

 

 Plan_pracy_Gminnej_Rada_Sportu_w_2015r..doc
Odbyło się I posiedzenie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

13.02.2015 r.

W dniu 11 lutego 2015 r., odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na którym na przewodniczącego Gminnej Rady został wybrany Pan Czesław Orliński, a na sekretarza wybrano Panią Małgorzatę Słabowską.
Członkowie Rady zapoznali się z „Regulaminem działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, opracowali harmonogram pracy Gminnej Rady na 2015 rok oraz zapoznali się z h
armonogramem imprez planowanych do realizacji na terenie Miasta i Gminy Szczekociny w 2015 r.

 Harmonogram_prac_2015.doc
Ogłoszenie - posiedzenie Gminnej Rady Sportu – II kadencji

09.02.2015 r.

W dniu 17 lutego 2015 r. o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach, odbędzie się posiedzenie członków Gminnej Rady Sportu.

Skład Gminnej Rady Sportu II kadencji

09.02.2015 r.

  

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny, powołał członków Gminnej Rady Sportu II kadencji, w składzie: 

1. Pan Grzegorz Derek – kandydat zgłoszony przez Miejski Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Szczekociny,

2. Pan Dariusz Skorupa – kandydat zgłoszony przez Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” Szczekociny, 

3. Pan Mariusz Grzelka – kandydat zgłoszony przez Towarzystwo Kościuszkowskie im. Tadeusza Kościuszki w Szczekociny,

4. Pan Robert Ostrowski – kandydat zgłoszony przez Uczniowski Klub Sportowy „TALENT” Szczekociny,

5. Pan Dariusz Czyż – kandydat delegowany przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny,

6. Pani Anna Malus – nauczyciel wychowania fizycznego, wytypowany przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach,

7. Pani Małgorzata Fabjańska – nauczyciel wychowania fizycznego, wytypowany przez dyrektora Zespołu Szkół w Rokitnie,

8. Pani Małgorzata Słabowska – kandydat wskazany przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny,

9. Pan Przemysław Baranowski – kandydat wskazany przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku

09.02.2015 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku http://szczekociny.pl/index.php?id=170

Ogłoszenie - posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego – II kadencji

03.02.2015 r.

 W dniu 11 lutego 2015 r. o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach, odbędzie się posiedzenie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Informacja Komisji Konkursowej

03.02.2015 r.

Informacja Komisji Konkursowej o ocenie formalnej i merytorycznej ofert, złożonych przez kluby sportowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w roku 2015 http://szczekociny.pl/index.php?id=170

Spotkanie wyborcze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

26.01.2015 r.

 

Zgodnie z „Regulaminem powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, który stanowi załącznik do Uchwały Nr 32/V/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 kwietnia 2011, Nr 78, poz.1411), w dniu 30 stycznia 2015 r. o godz. 14 00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach odbędzie się spotkanie wyborcze, podczas którego nastąpi wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych, spośród zgłoszonych kandydatur do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Na spotkanie zapraszam członków organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Szczekociny.

Kandydaci zgłoszeni na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

26.01.2015 r.

 

W wyznaczonym terminie, kompletne i poprawne formularze zgłoszeniowe na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego złożyli:
         – Kandydaci zgłoszeni przez organizacje pozarządowe:
1. Władysław Orłowski – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczekocinach,

2. Alfreda Sadowska – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Szczekocinach, 

3. Jakub Otczyk – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „TALENT”,

4. Czesław Orliński – przedstawiciel Towarzystwa Kulturalnego im. T. Kościuszki w Szczekocinach.  

Kandydaci zgłoszeni przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny:

1. Teresa Niechciał – przedstawiciel Rady Miasta i Gminy Szczekociny,

2. Jerzy Orliński – przedstawiciel Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Kandydaci zgłoszeni przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny:

1. Małgorzata Słabowska – przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny,

2. Przemysław Baranowski – przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.

Konkurs Grantowy Równać Szanse 2015

19.01.2015 r.   

Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2015” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważna jest dziedzina – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.   

Udział w Programie „Równać Szanse 2015” to prestiż i dowód profesjonalizmu. Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status naprawdę skutecznej organizacji.

Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym to dotacja do 40 000 zł na projekt
15-miesięczny (trwający od 1 lipca 2015 roku do 30 listopada 2016 r.). Zapraszamy organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.
 

Termin składania wniosków upływa 10 marca 2015 roku.

Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na naszej stronie internetowej: www.rownacszanse.pl 

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Kończąc swój udział w ciekawym projekcie muszą zyskać poczucie, że zrobili coś nowego, ważnego i dającego pewność siebie; że zdobyli umiejętności cenne w ich obecnym i dorosłym życiu. Muszą uwierzyć, że zrobili krok właśnie w tym kierunku.

 miniplakat_OKG_2015-1.pdf
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku

15.01.2015 r.

  

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny Zarządzeniem Nr 11/2015 r. z dnia 15 stycznia 2015 r., ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku.

 

 Szczegóły pod adresem http://szczekociny.pl/index.php?id=170  
Otwarcie procedury wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Sportu II kadencji

15.01.2015 r.

 

W związku z otwarciem procedury wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Sportu II kadencji, organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej, mogą w terminie do 30 stycznia 2015 r., zgłosić w formie pisemnej na załączonym formularzu przedstawiciela organizacji do członkostwa w wyżej wymienionej Radzie.
Spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny powoła członków Gminnej Rady Sportu.  

Kryterium wyboru członków Gminnej Rady Sportu, będzie aktywny udział organizacji, której dany kandydat jest reprezentantem, w życiu sportowym i społecznym miasta.
Szczegóły dotyczące ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania znajdują się w Zarządzeniu Nr 10/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 14 stycznia 2015 r.  

 Formularz_zgloszenia_GRS_II_kadencja.rtf
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% w 2015 r.

05.01.2015 r.

Pod adresem http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,organizacji,pozytku,publicznego,uprawnionych,do,1,w,2015,r.,3649.html znajduje się wykaz organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014.

Informacje dotyczące składania wniosków o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu

05.01.2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, że do dnia 31 stycznia 2015 r. można składać wnioski o przyznanie „Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu”, za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2014. Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień określa Uchwała Nr 251/XXV/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 25.10.2012 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie.
Formularz wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 2 stycznia 2013 r.

Otwarcie procedury wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

02.01.2015 r.

 

Wykonując Uchwałę Nr 32/V/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 kwietnia 2011, Nr 78, poz.1411), Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny otworzył procedurę wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Kandydata na członka Gminnej Rady można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia otwarcia procedury.

 otwarcie procedury.docx
  Formularz_zgloszenia_GRDPP_II_Kadencja.doc
Ogłoszenie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

02.12.2014 r.

W dniu 29 października 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 5354 została ogłoszona Uchwała Nr 465/XLVIII/2014 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 Uchwała Nr 465/XLVIII/2014 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu
Rada Miasta i Gminy Szczekociny przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy w roku 2015

02.12.2014 r.

  

W dniu 23 października 2014 r. Rada Miasta i Gminy Szczekociny przyjęła Uchwałę w sprawie „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) w roku 2015”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Program_wspolpracy_MiG_Szczekociny_z_organizacjami_pozarzadowymi_w_2015_roku
Wyniki konsultacji Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu

13.10.2014 r.

W związku z brakiem opinii i uwag organizacji do projektu Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu, Radzie Miasta i Gminy Szczekociny przekazano projekt Uchwały w wersji skierowanej do konsultacji w dniu 19.09.2014 r.

 Wyniki_konsultacji_uchwaly_w_sprawie-finansowania_sportu.jpg
Wyniki konsultacji Programu współpracy

13.10.2014 r.

W związku z brakiem opinii i uwag organizacji do projektu Uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) w roku 2015”, Radzie Miasta i Gminy Szczekociny przekazano projekt Uchwały w wersji skierowanej do konsultacji w dniu 19.09.2014 r.

 Wyniki_konsultacji_programu_wspolpracy_z_ngo_w_2015.jpg
Konsultacje - Uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) w roku 2015”

19.09.2014 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) w roku 2015”, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządził w dniu 18 września 2014 r. przeprowadzenie w/w konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czas rozpoczęcia konsultacji wyznaczony został na dzień 19 września 2014 r., czas zakończenia konsultacji to dzień 6 października 2014 r.

Zachęcamy organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Szczekociny do zapoznania się z dokumentem oraz przesyłania swoich uwag na załączonym formularzu na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczekociny ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.

 Zarzadzenie_nr_77_z_dnia_18_wrzesnia_2014r..docx
  Zal._nr_1_do_zarzadzenia_nr_77.doc
  Zal._nr_2_do_zarzadzenia_nr_77.doc
Konsultacje - Uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu
19.09.2014 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządził w dniu 18 września 2014 r. przeprowadzenie w/w konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czas rozpoczęcia konsultacji wyznaczony został na dzień 19 września 2014 r., czas zakończenia konsultacji to dzień 6 października 2014 r.

Zachęcamy organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Szczekociny do zapoznania się z dokumentem oraz przesyłania swoich uwag na załączonym formularzu na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczekociny ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.

 Zarzadzenie_nr_76_z_dnia_18_wrzesnia_2014r..docx

 Zal._nr_1_do_zarzadzenia_nr_76.doc

  Zal._nr_2_do_zarzadzenia_nr_76.doc
Konsultacje zmian do ustawy Prawo o stowarzyszeniach

21.07.2014 r.

Trwają konsultacje projektu zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach, projekt zmian oraz formularz zgłaszania uwag, dostępny jest pod adresem mamzdanie.org.pl.
Termin konsultacji upływa 10 sierpnia 2014 r.

VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

21.07.2014 r.

We wrześniu odbędzie się VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, największe święto organizacji pozarządowych w naszym kraju, którego gospodarzem jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.
Wszystkie szczegółowe informacje na temat VII OFIP-u znajdują się  na stronie wydarzenia www.ofip.eu oraz facebook.com/ofip.eu, także w dołączonym zaproszeniu. 

 Zaproszenie_na_OFIP.pdf
Nowe zasady organizacji zbiórek publicznych

17.07.2014 r.   

W dniu 18 lipca 2014 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy o zbiórkach publicznych. Poniżej prezentujemy pakiet informacji na temat nowej ustawy, materiały te będą także dostępne na portalu www.zbiórki.gov.pl, który ruszy 18 lipca. Dodatkowo uruchomiony został specjalny adres mailowy, gdzie zgłaszać można swoje pytania lub wątpliwości zbiorki@mac.gov.pl.

 Zbiorki_publiczne.docx

 ulotka_a5_lato_2014.pdf

Zaproszenie do zgłaszania propozycji do „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi w roku 2015”

10.07.2014 r.

Rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi w roku 2015”.
Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), do zgłaszania pisemnych propozycji do Programu na adres:
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
lub e-mail:
oswiata.szczekociny@op.pl.  
Propozycje do Programu należy zgłaszać do dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zgłaszanie propozycji przedsięwzięć i akcji realizowanych przez organizacje pozarządowe w roku 2015

10.07.2014 r.

Zapraszam organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Szczekociny do zgłaszania propozycji, dotyczących przedsięwzięć i akcji, które organizacje będą chciały przeprowadzić wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Szczekociny w roku 2015.
Informacja powinna zawierać:
- szczegółowe dane organizatora (nazwa, adres, nr tel., e-mail)
- nazwę akcji, przedsięwzięcia, imprezy
- termin i miejsce realizacji
- cel
- koszt akcji, przedsięwzięcia, imprezy
- grupa docelowa
- program przedsięwzięcia
Powyższe informacje proszę przekazać w formie pisemnej do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, do dnia 29 sierpnia 2014 r.

Rusza Rządowy Program FIO

10.07.2014 r.

 W połowie lipca rozpocznie się nabór wniosków w ramach Projektu „FIO – Śląskie Lokalnie”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Można będzie starać się o dofinansowanie w kwocie 5 tys. złotych na projekty z zakresu pożytku publicznego.
Dotacje mogą otrzymać grupy nieformalne (nie mniej niż 3 osoby) oraz młode organizacje pozarządowe (zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, dysponujące budżetem rocznym nieprzekraczającym 25 tys. zł). Organizacje i grupy nieformalne będą mogły otrzymać dotację na działania z zakresu wszystkich sfer pożytku publicznego. Młode organizacje ponadto będą mogły otrzymać wsparcie na własny rozwój (sprzęt, oprogramowanie itp.).
Nabór wniosków rozpocznie się około połowy lipca i potrwa 21 dni. Wnioski będzie można składać przez generator wniosków dostępny na stronie internetowej projektu www.slaskielokalnie.pl
Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronach internetowych www.cris.org.pl i www.ngo.pl a także w Centrum Inicjatyw Lokalnych, które jest jednym z Biur Partnerskich projektu „FIO – Śląskie Lokalnie”: ul. Senatorska 14, tel. 32 670 20 14, e-mail: cil@slaskielokalnie.pl
Operatorami Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w województwie śląskim są Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny Ramża.
Centrum Inicjatyw Lokalnych serdecznie zaprasza na spotkania animacyjne, podczas których będzie można dowiedzieć się szczegółów dotyczących możliwości pozyskiwania grantów. Spotkania odbędą się:
- 16 lipca (środa) w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej (Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, Al. Tadeusza Kościuszki 25, godz. 15:00),
- 21 lipca (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Kłobucku (11 Listopada 6, sala sesyjna, godz. 16:00),
- 22 lipca (wtorek) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach (ul. Moniuszki 2, godz. 17:00).

 FIO_Slaskie_Lokalnie.jpg
„Sprzęt za sprzęt”

09.07.2014 r.

Fundacja „Zaraz wracam” rozpoczęła akcję społeczno-edukacyjną „Sprzęt za sprzęt”. Akcja organizowana jest wspólnie z portalem „futbolowo.pl”, okręgowymi związkami piłki nożnej oraz partnerami z branży elektrorecyklingu. Fundacja wystąpiła również o oficjalny patronat Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Ostapiuka. 
Akcja polega na organizowaniu zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w klubach sportowych. Odpady, zebrane przez kluby, zostaną przekazane recyklerom wskazanym przez fundację, a następnie przeliczone na punkty, i wymienione na sprzęt sportowy zgodnie z regulaminem akcji (piłki, stroje, bramki, itp.). Głównym celem akcji „Sprzęt za sprzęt” jest propagowanie właściwych nawyków postępowania ze zużytym sprzętem, uświadamianie zagrożeń dla środowiska naturalnego, a także wspieranie sportu i kultury fizycznej w klubach sportowych. Udział w tej akcji jest dobrowolny i nieodpłatny.

Kontakt w razie pytań na adres fundacja@zarazwracam.pl lub telefonicznie 512 386 196  
Szczegóły pod adresem www.zarazwracam.pl

Polsko-ukraińska współpraca młodzieży

09.07.2014 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Polsko-Ukraińska Współpraca Młodzieży”.  
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują projekt z zakresu współpracy dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy, umożliwiający dwustronny rozwój wiedzy na temat współczesnej Polski i Ukrainy.

Szczegóły pod adresem http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2124%3Aogoszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-pt-polsko-ukraiska-wspopraca-modziey-dewzp045282014&catid=80%3Azadania-publiczne-2014&Itemid=111
Ważne terminy – czerwiec / lipiec

23.06.2014 r.

Do końca czerwca, właściwy określony w statucie organ organizacji pozarządowej ma obowiązek zatwierdzenia  sprawozdania finansowego. 
Organizacja ma również obowiązek złożenie sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym w ciągu 10 dni, od daty jego zatwierdzenia, natomiast w przypadku, kiedy organizacja prowadzi działalność gospodarczą, to dodatkowo w ciągu 15 dni, od daty zatwierdzenia składa sprawozdanie do Krajowego Rejestru Sądowego.

Konkurs dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej!
13.06.2014 r.

 

Zgłoś animatora, który twoim zdaniem zasługuje na wyróżnienie! 

Pomysłodawcą i Organizatorem Konkursu jest Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego, działającym w ramach Centrum Projektów Europejskich.
Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja działalności animatorów społecznych - ludzi, którzy pobudzają aktywność innych, ożywiają lokalną społeczność, w której żyją oraz tworzą ciekawe inicjatywy. 

Kandydatów do wyróżnienia w Konkursie zgłaszają osoby, grupy, środowiska, instytucje lub organizacje, z którymi pracuje dany animator.  

Zgłoszenia – wyłącznie drogą elektroniczną – przyjmowane są do 30 czerwca br.

Szczegóły pod adresem http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/konkurs-dla-animatorow-spolecznych/o-konkursie

Masz pomysł? Mamy pieniądze!

21.05.2014 r.

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z powiatu zawierciańskiego.  
26 maja rozpoczyna się nabór wniosków w programie grantowym „Działaj Lokalnie”.
 „Działaj Lokalnie” – to nazwa programu finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Na terenie powiatu zawierciańskiego po raz drugi realizuje go Centrum Inicjatyw Lokalnych. W ramach programu na wnioskodawców czeka 29,7 tys. złotych, a maksymalna kwota pojedynczego dofinansowania wynosi 6 tysięcy złotych. Z kwoty dotacji minimum 25% powinno być wkładem własnym, z czego 5% – wkładem finansowym. Pozostała część to wkład usługowy, rzeczowy lub praca wolontariuszy. 
Wielką zaletą programu jest jego otwartość nie tylko dla organizacji posiadających osobowość prawną. Oprócz – z kilkoma wyjątkami – wszystkich stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji posiadających osobowość prawną, mogących składać wnioski o dotacje, możliwość otrzymania dofinansowania dana jest także grupom nieformalnym.
Zapraszamy na spotkania informacyjne, podczas których będzie można uzyskać więcej informacji na temat „Działaj Lokalnie”: 

  • 26 maja (poniedziałek), godz. 12:00, Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Senatorska 14, Zawiercie
  • 27 maja (wtorek), godz. 12:00, Urząd Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2
  • 28 maja (środa), godz. 12:00, Urząd Gminy Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach trwającego konkursu trwa od 26 maja do 27 czerwca (piątek) i odbywa się drogą elektroniczną poprzez generator wniosków. Więcej informacji na stronie internetowej www.cil.org.pl.

 Dzialaj_Lokalnie.jpg
Informacja w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

07.03.2014 r.

 

W związku z brakiem zgłoszenia odpowiedniej ilości kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w terminie do dnia 18.04.2013 r. oraz po czterokrotnym ogłoszeniu uzupełniającego naboru w dniach 24.04.2013 r., 23.07.2013 r., 24.09.2013 r., 09.01.2014 r., Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, że nie została utworzona Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

 Informacja_w_sprawie_utworzenia_GRDPP.jpg
Rozliczenie dotacji przyznanych w 2013 roku

27.02.2014 r.

Rozliczenie dotacji, przyznanych w 2013 roku w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2013 roku.

 Rozliczenie_przyznanej_dotacji_w_roku_2013.jpg
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku

26.02.2014 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku http://szczekociny.pl/index.php?id=170.

Ważne terminy – marzec
26.02.2014 r.

 

– złożenie drogą elektroniczną sprawozdania z postępowań o zamówienia publiczne w Urzędzie Zamówień Publicznych – 1 marzec  

 – sporządzenie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za rok obrotowy w ciągu 3 miesięcy od jego zakończenia – 31 marzec 

– rozliczenie na formularzu CIT-8 do US z podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 r. (rozliczenie składają również organizacje, które nie miały żadnych przychodów w 2013 r. oraz są zwolnione z płacenia tego podatku) – 31 marzec

 – formularz CIT-D do US składa organizacja, która otrzymała w 2013 r. darowizny określonej wartości. Organizacja ma również obowiązek upublicznienia informacji o otrzymanych darowiznach – 31 marzec.
Opublikowano nowelizację ustawy pożytku

26.02.2014 r. 

W dniu 19 lutego 2014 r., została opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 Ustawa_o_zmianie_ustawy_o_dzialanosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie_oraz_niektorych_innych_ustaw.pdf
Informacja Komisji Konkursowej

26.02.2014 r.

Informacja Komisji Konkursowej z oceny formalnej i merytorycznej ofert, złożonych przez kluby sportowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku http://szczekociny.pl/index.php?id=170.

„Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu” - przyznana

21.02.2014 r.

Na podstawie § 9 „Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów, za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie”, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny przyznał „Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu”.

 Lista_nagrodzonych.pdf
„Seniorzy znowu w akcji” - głoszono nabór do siódmej edycji konkursu

14.02.2014 r.   

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu dotacyjnego „Seniorzy w akcji”. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje i wziąć udział w inspirujących warsztatach.
Szczegóły pod adresem http://www.seniorzywakcji.pl/?a=513

Ważne terminy – luty

14.02.2014 r.

- Publikacja na stronie BIP MPiPS kolejnej wersji wykazu OPP, uprawnionych do 1% podatku za 2013 r. – w terminie do 15 lutego 2014 r. 

- 28 luty 2014 r., to ostateczny termin poprawienia numeru konta bankowego w urzędzie skarbowym.

- W terminie do 28 lutego 2014 r. organizacja, która zatrudniała w 2013 r. osoby na umowy o pracę, dzieło lub zlecenia, przygotowuje i przekazuje deklarację PIT-11 pracownikowi i do jego urzędu skarbowego. Organizacja może złożyć roczne rozliczenie podatku w imieniu pracownika pod warunkiem, że pracownik złożył do 10 stycznia 2014 r. formularz PIT-12, a jego przychody pochodzą z jednego źródła i nie korzysta on z odliczeń podatkowych, zamiast PIT-11 organizacja przygotowuje i przekazuje deklarację PIT-40 pracownikowi oraz do jego urzędu skarbowego. 

- W terminie do 28 lutego 2014 r. deklarację PIT-8C (dla pracownika i jego urzędu skarbowego) przygotowuje i składa organizacja, która wypłacała w 2013 r. osobom indywidualnym m.in. stypendia i inne świadczenia niepodlegające opodatkowaniu.

Konkurs Grantowy Równać Szanse 2014

14.02.2014 r.   

Ruszył Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2014” na projekty dla młodych ludzi. Udział w Programie „Równać Szanse 2014” to prestiż i dowód profesjonalizmu. Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym to dotacja do 40 000 zł na projekt 15-miesięczny (trwający od 1 lipca 2014 roku do 30 listopada 2015 r.). Zapraszamy organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków upływa 10 marca 2014 roku. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na naszej stronie internetowej:
www.rownacszanse.pl.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok

14.02.2014 r.

Pod adresem http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,organizacji,pozytku,publicznego,uprawnionych,do,otrzymania,1,podatku,dochodowego,od,osob,fizycznych,za,2013,rok,wraz,z,rachunkami,bankowymi,3484.html znajduje się wykaz organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku

20.01.2014 r.

  

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny Zarządzeniem Nr 10/2014 r. z dnia 20 stycznia 2014 r., ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku.

 

Szczegóły pod adresem http://szczekociny.pl/index.php?id=170

Informacje dotyczące składania wniosków o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu

16.01.2014 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, że do dnia 31 stycznia 2014 r. można składać wnioski o przyznanie „Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu”, za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2013. Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień określa Uchwała Nr 251/XXV/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 25.10.2012 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie.
Formularz wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 2 stycznia 2013 r.

Ważne terminy – styczeń
10.01.2014 r.

 

- Organizacja, która realizowała w 2013 r. dotację ze środków publicznych jest zobowiązana do przygotowania i złożenia sprawozdania z jej realizacji, w terminie do 30 stycznia. 

- Organizacja, która zatrudniała w 2013 r. osoby na umowy o pracę, dzieło lub na zlecenie, musi złożyć do urzędu skarbowego na formularzu PIT-4R rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które były płacone w ciągu roku, w terminie do 31 stycznia.

 - Organizacja, która w 2013 r. wypłacała wynagrodzenia do wysokości 200 zł/m-c lub ponosiła świadczenia na rzecz byłych pracowników (rencistów, emerytów), składa do US informacje (na formularzu PIT-8AR) o przekazanych w ciągu roku kwotach zryczałtowanego podatku dochodowego, w terminie do 30 stycznia. 

- Organizacja, która była zgłoszona jako płatnik w ZUS nieprzerwanie przez cały rok, zgłaszała średnio w miesiącu co najmniej 10 pracowników do ubezpieczenia wypadkowego i nadal działa, składa deklarację ZUS IWA do ZUS. W deklaracji podaje się informacje o ewentualnych wypadkach w miejscu pracy w 2013 r., w terminie do 31 stycznia.

Czwarty uzupełniający nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

10.01.2014 r.

W związku z brakiem zgłoszenia odpowiedniej ilości kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny ogłosił kolejny nabór uzupełniający. 
Kandydata na członka Gminnej Rady można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia uzupełniającego naboru.
   Informacje_dotyczace_naboru_uzupelniajacego.docx
  Formularz_zgloszenia_GRDPP_II_Kadencja.doc
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok

20.12.2013 r. 

 

Pod adresem http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,organizacji,pozytku,publicznego,uprawnionych,do,otrzymania,1,podatku,dochodowego,od,osob,fizycznych,za,2013,rok,3484.html znajduje się wykaz organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013.

Rada Miasta i Gminy Szczekociny przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy w roku 2014

19.12.2013 r.

 

W dniu 26 października 2013 r. Rada Miasta i Gminy Szczekociny przyjęła Uchwałę w sprawie "Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w roku 2014”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 Program_wspolpracy_MiG_Szczekociny_z_organizacjami_pozarzadowymi_w_2014_roku.doc
Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w zakresie promocji i organizacji wolontariatu

20.11.2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, że Zarządzeniem Nr 114/2013 r. z dnia 19 listopada 2013 r., ustanowił „Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny, w zakresie promocji i organizacji wolontariatu”.
Do nagrody mogą być nominowane osoby fizyczne oraz osoby prawne, które
dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz mieszkańców Gminy Szczekociny.
Szczegółowe warunki określające tryb i zasady przyznawania nagród określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia.
Termin składania wniosków o przyznanie „Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny, w zakresie promocji i organizacji wolontariatu” upływa 20 grudnia 2013 r.
Wniosek o przyznanie nagrody należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.


 Zal._nr_1_Regulamin_przyznania_nagrody.docx
  Zal._nr_2_ Wniosek_o_przyznanie_nagrody.doc
Wyniki konsultacji uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 263/XXVI/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22 listopada 2012 r.

28.10.2013 r.

W związku z brakiem opinii i uwag organizacji do projektu Uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 263/XXVI/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, Radzie Miasta i Gminy Szczekociny przekazano projekt Uchwały w wersji skierowanej do konsultacji w dniu 09.10.2013 r.

 Wyniki_konsultacji_uchwaly_w_sprawie_wprowadzenia _zmian_do_uchwaly_nr_263_XXVI_2012.jpg
Wyniki konsultacji Programu współpracy

15.10.2013 r.

W związku z brakiem opinii i uwag organizacji do projektu Uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w roku 2014”, Radzie Miasta i Gminy Szczekociny przekazano projekt Uchwały w wersji skierowanej do konsultacji w dniu 26.09.2013 r.

 Wyniki_konsultacji_programu_wspolpracy_z_ngo__w_2014r.jpg
Konsultacje – uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 263/XXVI/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22 listopada 2012 r.

09.10.2013 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 263/XXVI/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządził w dniu 9 października 2013 r. przeprowadzenie w/w konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zachęcamy organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Szczekociny do zapoznania się z dokumentem oraz przesyłania swoich uwag na załączonym formularzu na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczekociny ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.

 Zarzadzenie_nr_97_z_dnia_09.10.2013r..docx
  Zal_nr_1_do_zarzadzenia_nr_97.doc
  Zal_nr_2_do_zarzadzenia_nr_97.doc
Ogłoszenie - posiedzenie Gminnej Rady Sportu

09.10.2013 r.

W dniu 22 października 2013 r. o godz. 15.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach, odbędzie się posiedzenie członków Gminnej Rady Sportu.

Konsultacje - Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi w roku 2014

26.09.2013 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w roku 2014”, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządził w dniu 26 września 2013 r. przeprowadzenie w/w konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zachęcamy organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Szczekociny do zapoznania się z dokumentem oraz przesyłania swoich uwag na załączonym formularzu na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczekociny ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.

 Zarzadzenie_nr_93_z_dnia_26_wrzesnia_2013r..docx
  Zal_nr_1_do_zarzadzenia_nr_93.doc
  Zal_nr_2_do_zarzadzenia_nr_93.doc
Spotkanie z przedstawicielami Centrum Inicjatyw Lokalnych

24.09.2013 r.


W związku z realizowanym przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu projektem „Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych”, zapraszam Państwa na spotkanie z przedstawicielami CIL, w dniu 3 października 2013 r., o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny przy ul. Senatorskiej 2.

Na spotkaniu zostanie przedstawiona możliwość rozwoju Państwa organizacji oraz wskazanie sposobu finansowania działań statutowych ze środków zewnętrznych.

Trzeci uzupełniający nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

24.09.2013 r.

W związku z brakiem zgłoszenia odpowiedniej ilości kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny ogłosił kolejny nabór uzupełniający. 
Kandydata na członka Gminnej Rady można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia uzupełniającego naboru.

 Szczegółowe informacje dotyczące naboru uzupełniającego
  Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji
Konkurs na najlepsze partnerstwo społeczne 2013

18.09.2013 r.

 

Krajowy Ośrodek EFS i Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) – ogłosiły konkurs na „Najlepsze Partnerstwo Społeczno – Prywatne i Społeczno – Publiczne 2013”. Szczegóły na stronie http://www.partnerstwo.roefs.pl/.

Dotacje z Fundacji Kronenberga

12.09.2013 r.

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego, w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. Więcej informacji o możliwości pozyskania dotacji od Fundacji znajduje się pod adresem http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm.

"Fundusze dla sportu" - szkolenie

12.09.2013 r.

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu zaprasza przedstawicieli organizacji sportowych na cykl 3 dwudniowych, bezpłatnych szkoleń nt. pozyskiwania środków i wolontariatu sportowego. Więcej informacji o szkoleniu pod adresem www.sport.fundraising.org.pl.

Rusza inwazja inicjatyw dla młodzieży - Program „RÓWNAĆ SZANSE 2013 - REGIONALNY KONKURS GRANTOWY”

12.08.2013 r.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Chcemy aby młodzież realizująca projekty, poprzez aktywne działania, mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
O
dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków: 10 października 2013 r.
Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

   plakat_RSZ.pdf
Uzupełniający nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

23.07.2013 r.

W związku z brakiem zgłoszenia odpowiedniej ilości kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny ogłosił kolejny nabór uzupełniający. 
Kandydata na członka Gminnej Rady można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia uzupełniającego naboru.

 Szczegółowe informacje dotyczące naboru uzupełniającego
   Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji
Zaproszenie do zgłaszania propozycji do „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi w roku 2014”
23.07.2013 r.

Rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi w roku 2014”.
Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), do zgłaszania pisemnych propozycji do Programu na adres:
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
lub e-mail:
oswiata.szczekociny@op.pl.  
Propozycje do Programu należy zgłaszać do dnia 30 sierpnia 2013 r.
 

 Ankieta_do_programu_2014.doc
Zgłaszanie propozycji przedsięwzięć i akcji realizowanych przez organizacje pozarządowe w roku 2014

23.07.2013 r.

Zapraszam organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Szczekociny do zgłaszania propozycji, dotyczących przedsięwzięć i akcji, które organizacje będą chciały przeprowadzić wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Szczekociny w roku 2014.
Informacja powinna zawierać:
- szczegółowe dane organizatora (nazwa, adres, nr tel., e-mail)
- nazwę akcji, przedsięwzięcia, imprezy
- termin i miejsce realizacji
- cel
- koszt akcji, przedsięwzięcia, imprezy
- grupa docelowa
- program przedsięwzięcia
Powyższe informacje proszę przekazać w formie pisemnej do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, do dnia 30 sierpnia 2013 r.

„Czas na młodych” - czas na staż!

04.06.2013 r.

Centrum Inicjatyw Lokalnych w okresie 1.06.2013 r. do 30.06.2015 r. zajmie się realizacją projektu stażowego „Czas na młodych”, którego celem jest organizacja półrocznych staży dla 60 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo osób w wieku 18-27 lat z powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego. Szczegóły pod adresem http://cil.org.pl/aktualnosci/glowna/bdquo-czas-na-mlodych-rdquo-ndash-czas-na-staz

 Czas na młodych - informacje
Konkursy dla organizacji pozarządowych
04.06.2013 r.

1. Na dobry początek. Granty dla projektów edukacyjnych dla dzieci wiejskich - Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogłasza szóstą edycję konkursu grantowego: „Na dobry początek!" o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.  

Więcej informacji: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/881943.html

 

2. Wakacyjny projekt dofinansowania posiłków "Dobry jak chleb" - O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się szkoły podstawowe, gimnazja oraz zarejestrowane organizacje pozarządowe prowadzące dożywianie dzieci w okresie lipiec – sierpień 2013. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.

 

Więcej informacji: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/882019.html

 

3. Granty na dożywianie dzieci - trwa nabór wniosków - Ruszył nabór wniosków w Programie Dożywiania Dzieci – Danone Podziel się Posiłkiem. Czekamy na projekty, których celem będzie dożywianie dzieci oraz ich edukacja z zakresu prawidłowego odżywiania. O dofinansowanie w wysokości do 7 000 zł mogą ubiegać się szkoły, organizacje pozarządowe, świetlice, domy kultury, biblioteki, grupy nieformalne itp. Wnioski można składać do 22.07.2013 r. poprzez stronę www.wniosek.podzielsieposilkiem.pl.

 

Więcej informacji: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/881960.html

 

4.  Konkurs "Fundusz Małych Grantów 2013": bezpieczeństwo drogowe - Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego ogłasza konkurs na realizację projektów: „Fundusz Małych Grantów 2013". Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem pieszych. Termin składania wniosków do 20 czerwca 2013 roku.

 

Więcej informacji: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/872464.html

Szkolenie z wymagań formalno-organizacyjnych
29.05.2013 r.

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST zaprasza przedstawicieli NGO na trzecią edycję bezpłatnego 2-dniowego szkolenia z zakresu wymagań formalno-organizacyjnych dla organizacji pozarządowych. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „BIPnij dla przejrzystości i transparentności NGO" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegóły pod adresem:
 
http://www.mostkatowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=433:rekrutacja-szkolenie-z-wymaga-formalno-organizacyjnych-dla-ngo-z-wojlskiego-8-9-czerwca&catid=42:aktualnosci

Ogłoszenie - posiedzenie Gminnej Rady Sportu
22.05.2013 r.

 W dniu 24 maja 2013 r. o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach, odbędzie się posiedzenie członków Gminnej Rady Sportu.

Konkurs "Klimatyczna edukacja"

09.05.2013 r.

Minister Środowiska ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego "Klimatyczna edukacja". Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Celem konkursu jest opracowanie pomysłu na projekt oraz jego realizacja w szkołach. Projekt pozwoli uczniom i nauczycielom zrozumieć, czym jest zrównoważony rozwój w odniesieniu do zmian klimatu i jaki wpływ na zmiany klimatu mają nasze codzienne wybory. Szczegóły pod adresem http://www.mos.gov.pl/artykul/3026_dla_organizacji_ekologicznych/20354_konkurs_dla_organizacji_pozarzadowych_2013.html

Konkurs dotacyjny „Z PZU po lekcjach” edycja 2013 r.

09.05.2013 r.

Fundacja PZU ogłosiła konkurs dotacyjny „Z PZU po lekcjach”, którego celem jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców).
Szczegóły pod adresem
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu/konkursy-dotacyjne

Program Menedżerowie NGO (PROMENGO)
09.05.2013 r.

 

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich zaprasza do udziału w rocznym Programie Menedżerowie NGO (PROMENGO).

 PROMENGO to cykl edukacyjny adresowany do osób zarządzających organizacjami pozarządowymi, którego głównym celem jest wzmocnienie ich kompetencji menedżerskich.
Szczegóły pod adresem
http://www.faoo.pl/pl/promengo/rekrutacja/adresaci-programu/

Ogłoszenie - posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego – I kadencji

06.05.2013 r.

W dniu 9 maja 2013 r. o godz. 17.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach, odbędzie się posiedzenie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Odbyło się posiedzenie członków Gminnej Rady Sportu
06.05.2013 r.

W dniu 11 kwietnia 2013 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Gminnej Rady Sportu. Na posiedzeniu zapoznano się z kwotami dotacji przyznanymi w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2013 roku oraz dyskutowano na temat przebiegu i wyników konkursu. Członkowie Rady Sportu pracowali nad projektem zmian w uchwale w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu. W posiedzeniu Rady uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie Gminy Szczekociny, którzy omówili realizowane w roku 2012 imprezy i zawody sportowych oraz zadania w zakresie sportu, realizowane z dotacji przekazanej z budżetu Gminy w roku 2012.

Uzupełniający nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

24.04.2013 r.

W związku z brakiem zgłoszenia odpowiedniej ilości kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny ogłosił nabór uzupełniający.
Kandydata na członka Gminnej Rady można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia uzupełniającego naboru.

 Szczegółowe informacje dotyczące naboru uzupełniającego

 Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji
Szkolenie z zakresu wymagań formalno-organizacyjnych dla NGO

10.04.2013 r.

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST zaprasza przedstawicieli NGO z województwa śląskiego na drugą edycję bezpłatnego 2-dniowego szkolenia z zakresu wymagań formalno-organizacyjnych dla organizacji pozarządowych.
Szkolenie odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia w godzinach 10.00 – 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia MOST na ul. Kościuszki 70/1 w Katowicach.
Zgłoszenia przyjmowane są do 12 kwietnia elektronicznie (mailowo na adres: s.mikolajczyk@mostkatowice.pl), pocztą bądź osobiście – decyduje data wpłynięcia do biura projektu przy ul. Kościuszki 70/1. Szczegóły pod adresem: 
http://www.mostkatowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=416:rekrutacja-szkolenie-z-z.

Szkolenie z zarządzania wolontariatem

10.04.2013 r.

Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach organizuje w dniach 18 - 19 kwietnia 2013 r., bezpłatne szkolenie z zarządzania wolontariatem. Szkolenie odbędzie się w godz. 13:00 - 19:00, w Katowicach (ul. Warszawska 19, I piętro) i przeznaczone jest dla koordynatorów wolontariatu w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych z województwa śląskiego.
Zgłoszenia na szkolenie (zawierające: imię, nazwisko, adres mailowy, nr telefonu, nazwę reprezentowanej organizacji / instytucji), należy przesłać do 16 kwietnia, na adres katowice@wolontariat.org.pl.
Szczegóły pod adresem http://www.slaskie-wolontariat.org.pl/aktualnosci/szkolenie-dla-koordynatorow.html.

Spotkanie informacyjne w sprawie programu „Młodzież w działaniu”

10.04.2013 r.

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne, dotyczące możliwości aplikowania o dofinansowanie w ramach unijnego programu „Młodzież w działaniu”.
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 11 kwietnia w godz. od 15.00 do 16.30, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach, przy ul. Moniuszki 2 (I piętro).

 Spotkanie_informacyjne_Mlodziez_w dzialaniu.doc
Księgowość w NGO nie musi być trudna - szkolenie

10.04.2013 r.

Centrum Inicjatyw Lokalnych organizuje  szkolenie pt. „Księgowość projektów unijnych”, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2013 r. w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej przy ul. Piastowskiej 1 w Zawierciu (budynek MOK „CENTRUM”).

 szkolenie_ksiegowosc.doc
 formularz_zgloszeniowy_ksiegowosc.doc
Przypomnienie o obowiązku sprawozdawczym organizacji pożytku publicznego w 2013 roku - wersja elektroniczna sprawozdań

09.04.2013 r.

Departament Pożytku Publicznego pod adresem http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4852 zamieścił przypomnienie o obowiązku sprawozdawczym organizacji pożytku publicznego w 2013 roku.

Ogłoszenie - posiedzenie Gminnej Rady Sportu

09.04.2013 r.

W dniu 11 kwietnia 2013 r. o godz. 15.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach, odbędzie się posiedzenie członków Gminnej Rady Sportu.
Młodzież w działaniu

09.04.2013 r.

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli informuje o opublikowanym przez Komisję Europejską wezwaniu do składania wniosków w ramach programu Młodzież w działaniu - Wsparcie działań informacyjnych skierowanych do młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą i w organizacjach młodzieżowych. Szczegóły pod adresem http://www.silesia-europa.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=10&art=1364477870&id_menu=1

Ważne terminy – kwiecień

09.04.2013 r.

30 kwietnia mija termin rozliczenia podatków za 2012 r. oraz przekazania 1% podatku wybranej OPP.

Otwarcie procedury wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

03.04.2013 r.

Wykonując Uchwałę Nr 32/V/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 kwietnia 2011, Nr 78, poz.1411), Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny otworzył procedurę wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Kandydata na członka Gminnej Rady można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia otwarcia procedury.

 Szczegółowe informacje dotyczące otwarcia procedury
 Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji
Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 %

20.03.2013 r.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4836

Ważne terminy – marzec

20.03.2013 r.

31 marca 2013:
– ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za rok obrotowy w ciągu 3 miesięcy od jego zakończenia. Termin przygotowania sprawozdania za 2012 rok przypada na 31 marca 2013 r.
- złożenie do urzędu skarbowego deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O i CIT D. Każda organizacja na formularzu CIT-8 musi złożyć do US rozliczenie z podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. Organizacja, która otrzymała w 2012 r. darowizny, upublicznia informacje o nich oraz wypełnia formularz CIT-D i składa do US. Obowiązek ten pojawia się, gdy wartość jednorazowej darowizny przekroczyła 15000 zł lub wartość wszystkich darowizn od jednego darczyńcy przekroczyła 35000 zł (deklaracji nie składa organizacja, której dochód w 2012 r. nie przekroczył 20000 zł).

„Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu” - przyznana

28.02.2013 r.

Na podstawie § 9 „Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów, za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie”, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny przyznał „Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu”.

 Lista_osob_ktore_otrzymaly_nagrode.jpg
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju sportu w 2013 roku

22.02.2013 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2013 roku http://www.szczekociny.pl/index.php?id=170

Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 %

20.02.2013 r.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4813

Konkursy dla ngo

20.02.2013 r.

Informacje o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych, a także wskazówki i porady dotyczące finansowania pomysłów http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2013/02/zroda-dotacji-dla-organizacji.html

Obowiązek sprawozdawczy OPP w 2013

20.02.2013 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej 12 lutego 2013 r. podpisał rozporządzenia w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4813

Informacje Komisji Konkursowej

20.02.2013 r.

Informacje Komisji Konkursowej z oceny merytorycznej ofert złożonych przez kluby sportowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2013 roku http://www.szczekociny.pl/index.php?id=170

Informacje Komisji Konkursowej

20.02.2013 r.

Informacje Komisji Konkursowej z oceny formalnej ofert złożonych przez kluby sportowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2013 roku http://www.szczekociny.pl/index.php?id=170

Projekt Polski Fundraising

24.01.2013 r.

Ruszyła strona projektu „Polski Fundraising" organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu. Projekt jest szansą dla małych oraz średnich organizacji pozarządowych na powiększenie kapitału społecznego i zdobycie niezależności finansowej.
Szczegóły pod adresem www.polski.fundraising.org.pl.

Patriotyzm Jutra - nabór wniosków na 2013 rok

24.01.2013 r.


Muzeum Historii Polski ogłasza kolejną edycję programu operacyjnego Patriotyzm Jutra. Zapraszamy organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury do składania wniosków. Nabór trwa do 11 lutego 2013 włącznie.
Szczegóły pod adresem http://www.muzhp.pl/aktualnosci/976/patriotyzm-jutra---nabor-wnioskow-na-2013-rok.html.

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań w dziedzinie edukacji publicznej

24.01.2013 r.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej w 2013 roku, które będą realizowane w okresie od 18 marca 2013 do 30 listopada 2013.
Szczegóły pod adresem http://ngo.slaskie.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=18&id=502&typ=1&dzi=1.

Konkurs o Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP

24.01.2013 r.

Do 28 lutego 2013 r. można składać wnioski o umieszczenie inicjatyw na Witrynie Obywatelskiej, które wezmą udział w pierwszej edycji konkursu o Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP. Szczegóły pod adresem http://www.prezydent.pl/witryna-obywatelska/witryna-obywatelska/.

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

24.01.2013 r.

Na początku stycznia 2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UDPPiW).
Pod adresem http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/pozytek-publiczny/ustawa-o-zmianie-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-oraz-niektorych-innych-ustaw-/ znajduje się projekt Ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (projekt z 10 grudnia 2012 r.).

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 wraz z rachunkami bankowymi

24.01.2013 r. 

Pod adresem http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4796 znajduje się wykaz organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 wraz z rachunkami bankowymi.

"Równać Szanse 2013"

24.01.2013 r.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców.
W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (pomiędzy 1 lipca 2013 roku a 30 listopada 2014 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków upływa 8 marca 2013 roku.
Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl.

 Informacja_A4_OKG_2013.pdf
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2013 roku

15.01.2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny Zarządzeniem Nr 9/2013 r. z dnia 15 stycznia 2013 r., ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2013 roku.
Szczegóły … http://www.szczekociny.pl/index.php?id=170

Ważne terminy - styczeń

14.01.2013 r.

Do 30 stycznia 2013 r.:
- organizacja przygotowuje i składa sprawozdanie z realizacji zadań publicznych, na które w 2012 r. otrzymała dotację ze środków publicznych. Sprawozdanie należy wysłać w terminie określonym w umowie i według wzoru określonego w umowie.
- organizacja, która zatrudniała w 2012 r. osoby na umowy o pracę, dzieło lub na umowę zlecenie, musi złożyć do urzędu skarbowego (PIT-4R) rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które były płacone w ciągu roku. Organizacja, która w 2012 r. wypłacała wynagrodzenia do wysokości 200 zł/m-c lub ponosiła świadczenia na rzecz byłych pracowników (rencistów, emerytów), składa do US informacje (PIT-8AR) o przekazanych w ciągu roku kwotach zryczałtowanego podatku dochodowego.
- organizacja składa deklarację ZUS IWA do ZUS.

Informacje dotyczące składania wniosków o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu

03.01.2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, że do dnia 31 stycznia 2013 r. można składać wnioski o przyznanie „Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu”, za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2012. Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień określa Uchwała Nr 251/XXV/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 25.10.2012 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie.
Formularz wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 2 stycznia 2013 r.

 Wniosek_o_przyznanie_Nagrody_2013.doc

Nowe dane o organizacjach

28.12.2012 r.

W portalu ngo.pl: ngo.pl/CodzienneZycieNGO dostępny jest raport "Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce", który został opracowany na podstawie wyników badań prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w 2012 roku.
Znajdują się w nim dane o codziennym funkcjonowaniu stowarzyszeń i fundacji, m.in. dotyczące systematyczności działań, aktywności zaangażowanych osób, podziału obowiązków, planowania i koordynacji.
Więcej informacji dotyczących kondycji sektora organizacji pozarządowych znajdziecie Państwo w serwisie civicpedia.ngo.pl. Już niedługo pojawią się tam nowe dane i materiały - zachęcamy do regularnych odwiedzin.

Ogłoszenie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

27.12.2012 r.

W dniu 21 grudnia 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 6000 została ogłoszona Uchwała Nr 251/ XXV/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2012/6000/akt.pdf

Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w zakresie promocji i organizacji wolontariatu - przyznana

27.12.2012 r.

Na podstawie § 6 Regulaminu przyznania „Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w zakresie promocji i organizacji wolontariatu”, który stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 11 października 2012 r., Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, iż „Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w zakresie promocji i organizacji wolontariatu” otrzymali:
1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Szczekocińsko – Włoszczowski,
2. Pan Mirosław Kurp,
3. Caritas Parafii Szczekociny.

 Lista.jpg

Odbyło się posiedzenie członków Gminnej Rady Sportu

27.12.2012 r.

W dniu 18 grudnia 2012 r. odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Gminnej Rady Sportu. Na posiedzeniu analizowano i zaopiniowano założenia projektu budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na rok 2013, związanych z zakresem działania Gminnej Rady Sportu. Dokonano podsumowania i oceny działalności Gminnej Rady Sportu w roku 2012 oraz przyjęto plan pracy Rady Sportu na rok 2013. Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach omówił realizację zadań statutowych MGOKiS, związanych z zakresem działania Gminnej Rady Sportu. Członkowie zapoznali się z harmonogramem przedsięwzięć z zakresu sportu Miasta i Gminy Szczekociny w roku 2013. Na posiedzeniu dyskutowano nad koniecznością i zasadnością opracowania dokumentu „Strategia rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Szczekociny na lata 2014-2020”.

  Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Sportu w roku 2012

  Plan pracy Gminnej Rady Sportu na rok 2013
Odbyło się posiedzenie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

27.12.2012 r.

W dniu 11 grudnia 2012 r. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na którym:
- podsumowano prace Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w roku 2012,
- ustalono harmonogram pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na 2013 r.
- zaopiniowano wnioski o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w zakresie promocji i organizacji wolontariatu”,
- zapoznano się z projektem budżetu w roku 2013 w dziedzinie kultury i kultury fizycznej:
- zapoznano się z projektem Harmonogramu imprez planowanych do realizacji na terenie Miasta i Gminy Szczekociny w 2013 r.”

 Harmonogram pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w roku 2013

Ogłoszenie - posiedzenie Gminnej Rady Sportu

04.12.2012 r.

W dniu 18 grudnia 2012 r. o godz. 15.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach, odbędzie się posiedzenie członków Gminnej Rady Sportu.

Rada Miasta i Gminy Szczekociny przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy w roku 2013

04.12.2012 r.

W dniu 25 października 2012 r. Rada Miasta i Gminy Szczekociny przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w roku 2013”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Program_wspolpracy_MiG_Szczekociny_z_organizacjami_pozarzadowymi_w_roku_2013.doc
Ogłoszenie - posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

04.12.2012 r.

W dniu 11 grudnia 2012 r. o godz. 17.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach, odbędzie się posiedzenie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgłaszanie kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zawierciu - II kadencji

21.11.2012 r.

Zachęcamy organizacje działające na terenie Gminy Szczekociny do zgłaszania kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zawierciu  - II kadencji http://www.zawiercie.powiat.pl/art,zgloszenie-kandydata-na-ii-kadencje-prdpp,281.html

Wyniki konsultacji - Uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie

23.10.2012 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny dopisał do projektu Uchwały:
- w § 1 ust. 5 „Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny może przyznać nagrodę pieniężną lub wyróżnienie zawodnikowi, trenerowi – mieszkańcowi Gminy Szczekociny, który reprezentuje barwy klubu sportowego mającego swoją siedzibę na terenie gminy”.
- w § 2 ust. 3 „Wysokość Nagrody przyznanej w formie pieniężnej:
a)  dla zawodnika indywidualnego:
- nagroda I stopnia – 2.500 zł,
- nagroda II stopnia – 2.000 zł,
- nagroda III stopnia – 1.500 zł,
b) dla zawodników gier zespołowych nagroda rzeczowa dla zespołu w wysokości – 2.000 zł,
c) dla trenera nagroda –1.500 zł".

 Wyniki_konsultacji_Nagrody_dla_zawodnikow_i_trenerow.doc

 Zal.1._Uwagi_UKS_TALENT.doc
Wyniki konsultacji Programu współpracy

23.10.2012 r.

W związku z brakiem opinii i uwag organizacji do projektu Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w roku 2013”, Radzie Miasta i Gminy Szczekociny przekazano projekt Uchwały w wersji skierowanej do konsultacji w dniu 04.10.2012 r.

 Wyniki_konsultacji_Program_wspolpracy_2013.jpg
Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w zakresie promocji i organizacji wolontariatu

12.10.2012 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, że Zarządzeniem Nr 100/2012 r. z dnia 11 października 2012 r., ustanowił „Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w zakresie promocji i organizacji wolontariatu”.
Do nagrody mogą być nominowane osoby fizyczne oraz osoby prawne, które wykonywały działania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy Szczekociny. Szczegółowe warunki określające tryb przyznawania nagród określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia.
Termin składania wniosków o przyznanie „Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w zakresie promocji i organizacji wolontariatu” upływa 15 listopada 2012 r. Wniosek o przyznanie nagrody należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

 Regulamin_1.doc
 Wniosek_2.doc
Odbyło się posiedzenie członków Gminnej Rady Sportu

12.10.2012 r.

W dniu 4 października 2012 r. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Gminnej Rady Sportu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele klubów sportowych działających na terenie Gminy Szczekociny. Omówiono stopień realizacji budżetu Gminy Szczekociny na rok 2012 w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz dyskutowano nad projektem programu współpracy Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku.

Odbyło się posiedzenie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

12.10.2012 r.

W dniu 27 września 2012 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na którym:
- przyjęto sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w roku 2011,
- członkowie GRDPP zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) w roku 2011”,
- dyskutowano nad projektem  „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) w roku 2013”,
- członkowie GRDPP zapoznali się z propozycjami przedsięwzięć kulturalnych i sportowych do „Harmonogramu imprez planowanych do realizacji na terenie Miasta i Gminy Szczekociny w 2013 r.”

Konsultacje - Uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie.

04.10.2012 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządził w dniu 4 października 2012 r. przeprowadzenie w/w konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zachęcamy organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Szczekociny do zapoznania się z dokumentem oraz przesyłania swoich uwag na załączonym formularzu na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczekociny ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.

 Zarzadzenie_97_.doc

 Zal_1_97_.doc
 Zal_2_97.doc
Konsultacje - Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

04.10.2012 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w roku 2013”, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządził w dniu 4 października 2012 r. przeprowadzenie w/w konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zachęcamy organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Szczekociny do zapoznania się z dokumentem oraz przesyłania swoich uwag na załączonym formularzu na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczekociny ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.

 Zarzadzenie_96_.doc

 Zal._1..doc
 Zal._2..doc
PENGO - Projekt edukacji NGO

04.10.2012 r.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nabór uczestników do Projektu Edukacji NGO. Projekt skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.
Szczegóły w załączniku.

 ulotka_pengo.doc
Szkolenie „Profesjonalne zarządzanie kadrami NGO”

24.09.2012 r.

29 września 2012 r. odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pt. „Profesjonalne zarządzanie kadrami NGO”. Szkolenie dotyczy wykorzystywania potencjału, nagradzania pracowników, wolontariuszy i członków NGO. Prowadzący szkolenie jest członkiem Międzynarodowej Organizacji ASHOKA – innowatorzy dla dobra publicznego, laureatem konkursu „Śląskie na 5” w kategorii osobowość, założycielem Fundacji ULICA, zdobywcą Złotego Laura Umiejętności i Kompetencji - nadanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą. Szkolenie organizowane jest przez Centrum Inicjatyw Lokalnych, a odbędzie się w ramach projektu „Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenie będzie miało miejsce 29 września 2012 r. (sobota) w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej mieszczącej się przy ul. Piastowskiej 1 w Zawierciu (budynek MOK „CENTRUM”) od godziny 9.00.

 Informacja_prasowa.doc
Tydzień poradniczy: zakładanie organizacji

17.09.2012 r.

Chcesz się zaangażować społecznie, a nie wiesz jak? Wahasz się, czy założyć stowarzyszenie, fundację?
Od 17 do 21 września 2012 r. Informatorium dla organizacji pozarządowych organizuje tydzień poradniczy, w czasie którego uzyskasz odpowiedzi na te i inne pytania związane z zakładaniem i rejestracją organizacji. Jak skorzystać z naszej pomocy?
W ramach tygodnia poradniczego możesz:
1. W godz. 10.00 - 16.00 zadać pytanie doradczyniom
-
telefonicznie 801 646 719
-
przez Skype: Informatorium_ngo
- przez komunikator gadu gadu: numer gg 43576851
2. Przesłać pytanie mailowo na adres info@ngo.pl lub przez formularz zadawania pytań na stronie: poradnik.ngo.pl/zapytaj
3. Wziąć udział w seminarium pt. "Stowarzyszenie czy fundacja - oto jest pytanie"
Seminarium ma na celu wyjaśnić podstawowe podobieństwa i różnice pomiędzy stowarzyszeniem a fundacją. Przedstawimy także, krótko zagadnienia dotyczące zakładania i rejestracji organizacji. Mamy nadzieję, że ułatwi to podjęcie świadomej decyzji o sformalizowaniu działań społecznych.
Seminarium odbędzie się 19 września 2012 r. w godz. 12.00 - 14.30, w siedzibie Centrum Szpitalna przy ul. Szpitalnej 5/5 w Warszawie.
Zgłoszenia na seminarium można przesyłać do 18 września 2012 r. na adres info@ngo.pl
Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w seminarium jest bezpłatny. Nie zwracamy kosztów podróży.
Informatorium dla organizacji pozarządowych jest prowadzone wspólnie przez Stowarzyszenie Klon/Jawor i Federację "Centrum Szpitalna"

Ogłoszenie - posiedzenie Gminnej Rady Sportu

11.09.2012 r.

W dniu 4 października 2012 r. o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach, odbędzie się II posiedzenie członków Gminnej Rady Sportu w roku 2012.

Ogłoszenie - posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

11.09.2012 r.

W dniu 27 września 2012 r. o godz. 17.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach, odbędzie się posiedzenie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Konsultacje - Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2010 i 2011

11.09.2012 r.

Do 20 września 2012 r. można przesyłać uwagi do projektu "Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2010 i 2011". Projekt dostępny pod adresem http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4688.

Przeglądania sprawozdań opp za 2011 rok

11.09.2012 r.

Pod adresem http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search udostępniona została możliwość przeglądania sprawozdań organizacji pożytku publicznego za 2011 rok.

Zaproszenie do zgłaszania propozycji do „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi w roku 2013”

07.08.2012 r.

Rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi w roku 2013”.
Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), do zgłaszania pisemnych propozycji do Programu na adres:
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
lub e-mail: umig@szczekociny.pl, oswiata.szczekociny@op.pl.  
Propozycje do Programu należy zgłaszać do dnia 29 sierpnia 2012 r.

 Ankieta_do_programu_2013.doc
Zgłaszanie propozycji przedsięwzięć i akcji realizowanych przez organizacje pozarządowe w roku 2013

07.08.2012 r.

Zapraszam organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Szczekociny do zgłaszania propozycji dotyczących przedsięwzięć i akcji, które organizacje będą chciały przeprowadzić wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Szczekociny w roku 2012. Informacja powinna zawierać:
- szczegółowe dane organizatora (nazwa, adres, nr tel., e-mail)
- nazwę akcji, przedsięwzięcia, imprezy
- termin i miejsce realizacji
- cel
- koszt akcji, przedsięwzięcia, imprezy
- grupa docelowa
- program przedsięwzięcia
Powyższe informacje proszę przekazać w formie pisemnej do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, do dnia 29 sierpnia 2012 r.

RUSZA INWAZJA INICJATYW DLA MŁODZIEŻY Program „RÓWNAĆ SZANSE 2012- REGIONALNY KONKURS GRANTOWY”

07.08.2012 r.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2012”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Chcemy aby młodzież realizująca projekty, poprzez aktywne działania, mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2013 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków: 10 października 2012 r.
Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

05.07.2012 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/ wyszukiwarkę podmiotów w KRS, gdzie fundacje i stowarzyszenia mogą pobrać i wydrukować bezpłatnie swój odpis.

Przypomnienie - mija termin składania sprawozdań za 2011 rok

05.07.2012 r.

16 lipca 2012 r. upływa termin zamieszczania zatwierdzonych sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego, na stronie urzędu obsługującego Ministra Pracy i Polityki Społecznej (opp.mppips.gov.pl; pozytek.gov.pl).

Apel do posłów o odrzucenie poprawek w ustawie o zbiórkach publicznych. Podpisz!

26.06.2012 r.

Pod adresem http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/781244.html  został opublikowany apel organizacji pozarządowych, skierowany do posłów sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie projektu zmian w ustawie o zbiórkach publicznych.

Ważne terminy: czerwiec i lipiec

26.06.2012 r.


Terminy dotyczą organizacji, których rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu:
- do 30 czerwca - zatwierdzenie sprawozdania finansowego fundacji i stowarzyszeń przez upoważniony do tego organ wskazany w statucie organizacji,

- do 10 lipca - przesłanie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego wraz z uchwałą organu zatwierdzającego,

- do 15 lipca 2012 - organizacje prowadzące działalność gospodarczą muszą przekazać sprawozdanie finansowe w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z uchwałą zatwierdzającą przyjęcie sprawozdania oraz wypełniony formularz KRS-Z30 lub KRS-Z20 i KRS-ZN.

Przypomnienie - zatwierdzenie sprawozdania finansowego

26.06.2012 r.

30 czerwca to ostateczny termin przyjęcia sprawozdania finansowego przez upoważnione do tego władze fundacji i stowarzyszeń. W ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku przez właściwe władze, powinno zostać zatwierdzone sprawozdanie finansowe.

Szkolenie - zasady tworzenia projektów i pisania wniosków

13.06.2012 r.

Już w najbliższą sobotę odbędzie się szkolenie na temat zasad tworzenia projektów i pisania wniosków o dofinansowanie z działania 9.5. EFS.
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego.
Zachęcam do zapoznania się z informacją prasową, dostępną w załączniku.

 Dowiedz_sie_jak_otrzymac_dofinansowanie.docx
Komunikat dotyczący uruchomienia nowej bazy sprawozdań

25.05.2012 r.

Pod adresem http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4585 zamieszczono komunikat dotyczący uruchomienia nowej bazy sprawozdań.

Szkolenie na temat prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych

24.05.2012 r.


Centrum Inicjatyw Lokalnych organizuje 2 czerwca 2012 r. dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego szkolenie na temat prawnych aspektów funkcjonowania takich podmiotów. Szkolenie będzie dotyczyło ustawy o pożytku publicznym, prawach i obowiązkach NGO. Szczegóły w załączeniu.

 Dzialasz_spolecznie_poznaj_prawo.docx

Jak nawiązać współpracę z samorządem i biznesem?

16.05.2012 r.

Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu, w dniu 19 maja 2012 r. organizuje dla przedstawicieli organizacji pozarządowych szkolenie z zakresu budowania relacji takich podmiotów z jednostkami samorządu terytorialnego.

 Budowanie_relacji_NGO_z_partnerami_spolecznymi.docx
Konsultuj projekt ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

26.04.2012 r.

Rada Działalności Pożytku Publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt dostępny jest pod linkiem: https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/20250
Ewentualne uwagi należy zgłaszać do dnia 25 maja 2012 r.

BIPnij dla przejrzystości i transparentności NGO

24.04.2012 r.


Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides oraz Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa śląskiego (szczególnie z podregionu sosnowieckiego) do udziału w projekcie „BIPnij dla przejrzystości i transparentności NGO”.
Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnianie standardów dotyczących transparentności organizacji pozarządowych, które składać się będą z narzędzi pomocnych w prawidłowym funkcjonowaniu. Dokładne informacje znajdują się w załączniku.

 BIPnij_projekt_dla_ NGO.doc
Internetowe narzędzia w promocji organizacji - szkolenie

20.04.2012 r.

Stowarzyszenie MOST organizuje bezpłatne szkolenie „Internetowe narzędzia informatyczne oraz oprogramowanie open source w promocji i rozwoju NGO”, które odbędzie się 25 kwietnia 2012, od godz. od 14.00 do 20.00, w Katowicach. Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do korzystania z wybranych, bezpłatnych narzędzi informatycznych pomocnych w codziennej pracy NGO.
Zgłoszenia można dokonać poprzez stronę www.aktywneorganizacje.pl, wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line, który znajduje się w zakładce rekrutacja.

Lider Animator

19.04.2012 r.

Coca-Cola wspiera najlepszych animatorów w Polsce i w strategię firmy wpisała  Program Lider-Animator, który ma na celu promowanie zdrowego stylu życia, w tym sportu oraz ogólnie pojętej aktywności fizycznej, szczególnie wśród młodzieży. Program Lider-Animator powstał po to, aby uczyć żyć aktywnie i odpowiedzialnie, ale także pomagać w kształtowaniu trwałych prozdrowotnych postaw, pokazywać możliwości wyborów dietetycznych i ruchowych oraz ich skutki.
Nagrodą w konkursie dla najlepszych animatorów aktywności fizycznej jest finansowe wsparcie ich projektów. Granty w wysokości od 10 do 15 tys. złotych dostaną autorzy 15 najlepszych prac.
Co zrobić, by zdobyć te pieniądze?

Przede wszystkim trzeba być osobą pełnoletnią, napisać projekt aktywności fizycznej i wykonać jego prezentację. Projekt może dotyczyć dowolnej dyscypliny sportu, ale musi być realizowany na rzecz placówki oświatowej, wychowawczej albo jednostek samorządu terytorialnego. Od 16 kwietnia od 15 lipca projekt trzeba zarejestrować na stronie internetowej konkursu www.lideranimator.pl
Największe szanse na uznanie mają autorzy prac uwzględniających zdrowotne i wychowawcze wartości sportu, angażujących jak największą liczbę uczestników, w tym także osób mniej sprawnych fizycznie i stawiających na nowatorskie rozwiązania.

 newsletter_Lider_Animator.JPG

Uwagi do wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego OPP

19.04.2012 r.


Rada Działalności Pożytku Publicznego zwraca się z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego. Uwagi można zgłaszać do 10 maja 2012 r.

Projekt dostępny jest wraz z załącznikami w serwisie 'mamzdanie', pod adresem https://mamzdanie.org.pl/web/guest.

Pokażmy światu Animatorów Społecznych!

19.04.2012 r.

Rusza VI edycja Konkursu dla Animatorów Społecznych im. H. Radlińskiej. Pomysłodawcą Konkursu jest Centrum Aktywności Lokalnej CAL, a od pięciu lat jego współorganizatorem jest też Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomysł na Konkurs pojawił się w celu wyróżnienia i promocji działalności animatorów i animatorek społecznych – osób, które zarówno swoją postawą, jak i pracą w swoim środowisku, przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych. W środowiskach jest wielu ludzi, którzy ożywiają społeczności, są swojego rodzaju „iskrą społeczną”, dzięki której możliwa jest zmiana. Pokażmy światu Animatorów! Już teraz zgłoś osobę, która zasługuje na wyróżnienie.

Szczegóły pod adresem http://www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/konkurs-dla-animatorow-spolecznych/o-konkursie

Otwarty Konkurs na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

13.04.2012 r.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Szczegóły pod adresem http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/156/910/II_etap__Otwarty_Konkurs_na_dofinansowanie_w_2012_roku_zadan_z_zakresu_upowszech.html

Otwarty Konkurs na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

13.04.2012 r.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2012 r. zadań programu „Sport Wszystkich Dzieci”, finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Szczegóły pod adresem http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/156/912/II_etap__Otwarty_Konkurs_na_dofinansowanie_w_2012_roku_zadan_z_zakresu_rozwijani.html

Zajęcia - Podstawy działalności/ Współpraca w organizacjach pozarządowych

11.04.2012 r.

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "Most" zaprasza wszystkich członków organizacji pozarządowych z województwa śląskiego do wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych zajęć „Podstawy działalności/ Współpraca w organizacjach pozarządowych”. Zajęcia będą odbywały się w okresie kwiecień - czerwiec 2012 w Katowicach. Szczegóły pod adresem http://www.mostkatowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=263:zosta-specjalist-organizacji-pozarzdowych&catid=42:aktualnosci&Itemid=186.

Szkoła koordynatorów wolontariatu

11.04.2012 r.

Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach zaprasza do bezpłatnego udziału w kolejnej edycji Szkoły Koordynatorów Wolontariatu z woj. śląskiego. Zajęcia rozpoczną się 19 kwietnia 2012 w Katowicach. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 kwietnia 2012.
Szczegóły pod adresem
http://www.strefa-wolontariat.pl/informacje/zobacz/Szkola-koordynatorow-wolontariatu.

Przypomnienie o obowiązkach sprawozdawczych ngo

10.04.2012 r.

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpiło kilka znaczących zmian w przepisach dotyczących obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego (OPP), szczegóły -  http://www.pozytek.gov.pl/files/DOKUMENTY%20ROZNE/Info_201204.pdf

Bezpłatne szkolenia w Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu

02.04.2012 r.

Centrum Inicjatyw Lokalnych w ramach projektu „Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenia.
Szczegóły dotyczące szkoleń i formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

 Informacje_o_szkoleniach.doc
 Formularz_zgloszeniowy.jpg
Uruchomiono archiwalną bazę sprawozdań organizacji pożytku publicznego

02.04.2012 r.

Pod adresem http://bopp.pozytek.gov.pl/szukaj.do udostępniono archiwalną bazę sprawozdań organizacji pożytku publicznego, która umożliwia przeglądanie opublikowanych sprawozdań finansowych i merytorycznych.

Akcja Masz Głos, Masz Wybór

23.03.2012 r.

Fundacja im. Stefana Batorego serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej, dziesiątej edycji akcji Masz Głos, Masz Wybór. Akcja Masz Głos, Masz Wybór to ogólnopolska akcja zainaugurowana w 2002 roku. W tym roku do organizatorów akcji Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów dołączyły: Fundacja Pracowania Zrównoważonego Rozwoju, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Stowarzyszanie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Celem akcji jest zachęcenie do dialogu i współpracy mieszkańców i władze samorządowe. Szczegółowe informacje (scenariusze, instrukcje jak działać, dokumenty prawne, a także informacje o wsparciu dla uczestników) oraz formularz rejestracyjny znajdą się na stronie: www.maszglos.pl. Najskuteczniejsi uczestnicy akcji Masz Głos, Masz Wybór wyróżnieni zostaną Nagrodą Super Samorząd 2012.

Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 %

19.03.2012 r.

Pod adresem http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,organizacji,majacych,status,OPP,1020.html znajduje się aktualna wersja wykazu organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 wraz z rachunkami bankowymi.

Kultura fizyczna - konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego

19.03.2012 r.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej dzieci i młodzieży http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=467&id_menu=289.

Dwa otwarte konkursy ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego

19.03.2012 r.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił dwa otwarte konkursy ofert, na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury (http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=466&id_menu=289) oraz w dziedzinie ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego (http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=465&id_menu=289).

Ważne terminy – marzec

16.03.2012 r.


- do 31 marca (tj. do końca 3 miesiąca od dnia bilansowego, którym jest 31 grudnia, czyli ostatni dzień okresu, za jaki sporządzane jest sprawozdanie) organizacja musi sporządzić sprawozdanie finansowe,
- do 31 czerwca (tj. w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego) organizacja musi zatwierdzić sprawozdanie,
- wysłać w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia przez właściwy organ (np. radę fundacji, walne zgromadzenie, zarząd – zgodnie ze statutem) sprawozdanie do urzędu skarbowego (wraz z uchwałą je zatwierdzającą),
- organizacja prowadząca działalność gospodarczą dodatkowo wysyła zatwierdzone sprawozdania do KRS wraz z uchwałą – w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia przez właściwy organ (np. radę fundacji, walne zgromadzenie), czyli najpóźniej do 15 lipca,
- do 31 marca organizacja składa do urzędu skarbowego informację o podatku dochodowym od osób prawnych (deklaracja CIT-8 wraz z załącznikiem CIT-8/O) i zestawienie darowizn otrzymanych przez organizację (załącznik CIT D).

Zmiana zasad w sprawozdaniach organizacji pożytku publicznego

16.03.2012 r.

Zmiany w obowiązkach sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego powstały w związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1244) oraz wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 434).

Uchylony został art. 23 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który obligował organizacje do przekazania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania finansowego i merytorycznego w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.  Złożenie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sprawozdań za 2011 rok w wersji papierowej nie będzie uznane za wypełnienie obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w art. 23 ust. 6 ustawy.

Artykuł 23 ust. 6 ustawy zobowiązał organizacje pożytku publicznego do zamieszczenia zatwierdzonego sprawozdania finansowego i merytorycznego ze swojej działalności w terminie do  15  lipca  roku następującego po roku, za które składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Dzień 15  lipca jest ostatecznym dniem na terminowe dopełnienie obowiązku sprawozdawczego, organizacja może zamieścić sprawozdania we wcześniejszym terminie. W przypadku organizacji pożytku publicznego, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, zamieszczenie sprawozdania finansowego i merytorycznego musi nastąpić w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) regulują szczegółowo terminy na sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (dla roku obrotowego zgodnego z rokiem kalendarzowym dzień bilansowy przypada na 31 grudnia danego roku) - art. 52 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Jeżeli organizacja pożytku publicznego nie zamieści w terminie na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności, to nie zostanie uwzględniona w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku (określa to wprowadzony art. 23 ust. 6a ustawy oraz zmieniony art. 27a ust. 2).

Nowy zakres oraz wzór sprawozdania merytorycznego dla organizacji pożytku publicznego określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U., Nr 80, poz. 434), które weszły w życie 1 stycznia 2012 r. W bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych, która będzie dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wzór powyższego sprawozdania merytorycznego będzie w postaci formularza on line do wypełnienia przez zarejestrowaną organizację pożytku publicznego. Sprawozdania finansowe będą również  w postaci formularzy on line, których forma będzie zgodna z dotychczas obowiązującą. Baza internetowa sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego za rok 2011 oraz lata kolejne umieszczona będzie na stronie www.pozytek.gov.pl, tam też po zakończeniu testów aplikacji umieszczona będzie instrukcja obsługi bazy.

Na przełomie marca i kwietnia 2012 roku planowane jest udostępnienie bazy wraz ze wszystkimi jej funkcjami. W celu terminowego wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego za rok 2011 organizacje pożytku publicznego będą miały możliwość zamieszczenia sprawozdań w bazie, w terminie od marzec/kwiecień 2012 r., do dnia 15 lipca 2012 roku.

Dotychczas funkcjonująca „baza sprawozdań organizacji pożytku publicznego” znajdująca się na stronie www.pozytek.gov.pl, od dnia 1 stycznia 2012 roku zostaje zawieszona, co oznacza, iż nie będzie możliwości publikowania w niej sprawozdań (zarówno za rok 2011, jak również za lata poprzednie).

Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 %

17.02.2012 r.


Departament Pożytku Publicznego zamieścił wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 wraz z numerami rachunków bankowych
http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,organizacji,majacych,status,OPP,1020.html?PHPSESSID=563df221e93033189131639e3757115a

Certyfikat „Przyjazny samorząd 2010”

17.02.2012 r.

W 2011 r. Gmina Szczekociny uczestniczyła w III edycji rankingu "Partnerski samorząd", który tworzony jest na podstawie corocznych badań prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, realizowanych w ramach „Monitoringu współpracy między organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego”.
Badaniem objęte zostały urzędy samorządu terytorialnego różnych szczebli, administracji rządowej – od urzędów administracji centralnej, poprzez urzędy wojewódzkie, po administrację zespoloną w województwach. Kwestionariusz dotyczący współpracy w 2010 r., wysłany został do urzędów w maju 2011 r. Kwestionariusz dotyczył współpracy z sektorem pozarządowym obejmującym wszelkie podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i prowadzące działalność nie dla zysku, w tym przede wszystkich fundacjami, stowarzyszeniami, a także jednostkami kościelnymi/ wyznaniowymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
Wyniki badań pozwolą na wypracowanie w kolejnych latach lepszych wzorców postępowania w sferze relacji między organizacjami i administracją samorządową.

Poniżej zamieszczona została karta z wynikami rankingu Gminy Szczekociny.

 Certyfikat_2010.pdf

„Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu” przyznana

17.02.2012 r.

Na podstawie § 9 „Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów, za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie”, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, iż „Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu” otrzymali:
1. Dariusz Wiśniewski – zawodnik – nagroda III stopnia,
2. Grzegorz Wiśniewski – zawodnik – nagroda III stopnia,
3. Patryk Kostecki – zawodnik – nagroda III stopnia,
4. Sławomir Frejowski – zawodnik – nagroda II stopnia,
5. Sławomir Frejowski – trener –  nagroda III stopnia,
6. Łukasz Nowacki – zawodnik – nagroda III stopnia.
http://szczekociny.pl/index.php?id=1&n_id=2378

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju sportu w 2012 roku

13.02.2012 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2012 roku http://www.szczekociny.pl/index.php?id=170

Informacje Komisji Konkursowej

10.02.2012 r.

Informacje Komisji Konkursowej z oceny merytorycznej ofert złożonych przez kluby sportowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2012 roku http://www.szczekociny.pl/index.php?id=170

Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie

10.02.2012 r.

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie (24 - 26 maja 2012), które odbędzie się pod hasłem „Organizacje, samorząd, razem czy osobno?”.
Głównym celem spotkania będzie wyposażenie uczestników w umiejętności, które pozwolą podnieść poziom dotychczasowej współpracy z samorządem lub umożliwią jej nawiązanie. Program będzie obejmował trzy bloki tematyczne: prawo, komunikacja
i dobre praktyki.
Fundacja zaprasza po dwie osoby z jednej gminy. Mogą być to przedstawiciele dwóch organizacji, lub dwie osoby z tej samej organizacji. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszone są o dokonanie rejestracji przy pomocy ankiety on-line.  
Termin zgłoszenia upływa 24 lutego 2012.
Wszystkie uwagi można kierować do Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, informacji udziela Ewa Czerwinka (maroz2012@nida.pl). Odpowiedzi na pytania udziela również Justyna Duriasz-Bułhak (maroz2012@fww.org.pl) w Fundacji Wspomagania Wsi.
Koszt udziału w spotkaniu wynosi około 600 PLN od osoby. Udział w spotkaniu jest dofinansowywany. Uczestnicy wnoszą opłatę 35 PLN (od osoby) oraz sami pokrywają koszt podróży.
Do dnia 31 marca 2012 r. zostanie zamieszczona na stronach Fundacji Wspomagania Wsi (www.fww.org.pl) i Nidzickiej Fundacji Rozwoju (www.nida.pl) lista osób zakwalifikowanych na Spotkanie. Do dnia 15 kwietnia 2012 r. osoby zakwalifikowane zobowiązane są do wniesienia opłaty w wysokości 35 PLN, numer konta zostanie podany na ww stronach oraz przesłany pocztą mailową. Do dnia 30 kwietnia 2012 r. opublikowana zostanie ostateczna lista uczestników Spotkania.

Jak przekazać 1% podatku za 2011 rok?

10.02.2012 r.

Pod adresem http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/722870.html zamieszono informację, jak przekazać 1% podatku za 2011 rok.

Ważne terminy – luty

10.02.2012 r.

- do 29 lutego organizacja ma obowiązek przygotować deklaracje PIT-11 (dla pracownika i urzędu skarbowego). PIT-11 za 2011 r. należy sporządzić na nowym formularzu (dostępny na stronach MF:
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/formularze_podatkowe/pit_2012/pit-11.pdf)
- organizacja może w imieniu pracownika dokonać jego rocznego rozliczenia w postaci deklaracji PIT-40 (oryginał do urzędu skarbowego), pod warunkiem że pracownik złoży u swojego pracodawcy PIT-12 do 10 stycznia oraz że jego przychody pochodzą z jednego źródła i nie korzysta on z odliczeń podatkowych.
- PIT-8C – obowiązek złożenia tej deklaracji mają organizacje, które wypłacają osobom indywidualnym m.in. wypłaty niespełniające przesłanek umowy darowizny (oryginał do urzędu skarbowego). Organizacje, które wypłacają stypendia niepodlegające opodatkowaniu, podają też w PIT-8C informacje o wypłaconych stypendiach (nie ma już druku PIT-8S). 
- 29 lutego 2012 r. upływa ostatnia możliwość poprawienia błędów w numerze konta bankowego. Do tej daty OPP mogą zgłosić do swojego naczelnika urzędu skarbowego, w formie pisemnego oświadczenia, zastrzeżenie co do poprawności tych danych.

Informacje Komisji Konkursowej

07.02.2012 r.

Informacje Komisji Konkursowej z oceny formalnej ofert złożonych przez kluby sportowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2012 roku http://www.szczekociny.pl/index.php?id=170

Konkurs Grantowy w Ramach Programu „Równać Szanse 2012”

25.01.2012 r.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w Ramach Programu „Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Celem Programu jest wyrównanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.
W ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje na projekty trwające 15 miesięcy (realizowane pomiędzy 1 czerwca 2012r. a 30 listopada 2013r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenówwiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).
Informacje o konkursie oraz dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012

18.01.2012 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).
Szczegóły pod adresem http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,1158.html

Odbyło się II posiedzenie członków Gminnej Rady Sportu

18.01.2012 r.

W dniu 13 stycznia 2012 r. odbyło się drugie posiedzenie Gminnej Rady Sportu, na którym omówiono projekt budżetu Gminy Szczekociny na rok 2012 w zakresie kultury fizycznej, przyjęto sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Sportu w roku 2011 r. oraz roczny plan pracy GRS w roku 2012.

 Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Sportu w roku 2011
 Plan pracy Gminnej Rady Sportu na rok 2012
Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 %

18.01.2012 r.

Pod adresem http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4398 znajduje się aktualna wersja wykazu organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 wraz z rachunkami bankowymi.

NIP-2 - nowy formularz

18.01.2012 r.

Do rejestracji nowo powstałej organizacji oraz do zgłaszania zmian danych w NIP, od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowy formularz NIP-2 służący do wystąpienia o Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/formularze_podatkowe/nip_2012/nip_2.pdf

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2012 roku

10.01.2012 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny Zarządzeniem Nr 8/2012 r. z dnia 10 stycznia 2012 r., ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2012 roku.
Szczegóły … http://www.szczekociny.pl/index.php?id=170

Zmiany w obowiązkach sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego w 2012 roku

09.01.2012 r.


Pod adresem http://www.pozytek.gov.pl/files/DOKUMENTY%20ROZNE/Info_2010.pdf  znajduje się informacja na temat zmian w roku 2012 w obowiązkach sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego.

Od 2012 roku są nowe formularze KRS

09.01.2012 r.

Zgłoszenie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego lub zarejestrowanie w KRS nowej organizacji wymaga użycia nowych formularzy. Minister Sprawiedliwości ogłosił 28 grudnia 2011 r. rozporządzenie, które zmienia ich wzory.

Nowe formularze są dostępne na stronach Miniserstwa Sprawiedliwości: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-wykorzystywanych-w-krs/

Informacje dotyczące składania wniosków o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu

05.01.2012 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, że do dnia 31 stycznia 2012 r. można składać wnioski o przyznanie „Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu”, za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2011.
Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień określa Uchwała Nr 42/VI/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie.

Formularz wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 4  stycznia 2012 r.

 Wniosek_o_przyznanie_Nagrody_2012.doc
Materiały z posiedzenia GRDPP

23.12.2011 r.

 Harmonogram pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w roku 2012
 Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w roku 2011
Druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu

20.12.2011 r.

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu, zamieszczamy druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu, który stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 48/2011Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2011 roku.

 Zal_Nr_3_wzor_sprawozdania.doc

Ogłoszenie - posiedzenie Gminnej Rady Sportu

20.12.2011 r.

W dniu 29 grudnia 2011 r. o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach, odbędzie się II posiedzenie członków Gminnej Rady Sportu w Szczekocinach.

„Razem bezpieczniej” na 2012 rok

20.12.2011 r.

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach rozpoczęto procedurę naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w  ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na 2012 rok. Szczegółowe informacje dotyczące naboru projektów znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w aktualnościach programu „Razem bezpieczniej” - pod adresem: http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/Aktualnosci.html

Odbyło się III posiedzenie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

16.12.2011 r.

W dniu 15 grudnia 2011 r. odbyło się trzecie posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na którym dyskutowano nad projektem harmonogramu przedsięwzięć kulturalnych i sportowych Miasta i Gminy Szczekociny w 2012 r. Podsumowano prace GRDPP w 2011 roku, przyjęto sprawozdanie z jej działalności oraz ustalono harmonogram pracy Rady na 2012 r.

Lista OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2011 r.

16.12.2011 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listę organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do zbierania 1% podatku od osób fizycznych za rok 2011. Szczegóły pod adresem http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4339

Nieprawidłowości w sprawozdawczości OPP

13.12.2011 r.

Departament Pożytku Publicznego, w celu poprawy prawidłowości realizacji przez organizacje pożytku publicznego obowiązku dotyczącego sporządzania sprawozdań, pod adresem http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4336 zwraca uwagę na nieprawidłowości pojawiające się w procesie sprawozdawczym, w tym błędy zawarte w składanych przez organizacje sprawozdaniach finansowych.

Nabór na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

13.12.2011 r.

Pod adresem http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4336 zamieszczono informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków IV kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

Rada Miasta i Gminy Szczekociny przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy w roku 2012

24.10.2011 r.

W dniu 20 października 2011 r. Rada Miasta i Gminy Szczekociny przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w roku 2012”.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Program_wspolpracy_MiG_Szczekociny_z_organizacjami_pozarzadowymi_w_roku_2012.doc

Konsultacje Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

24.10.2011 r.

W dniach od 19 października do 4 listopada 2011 r., odbywają się konsultacje projektu pn.: „Program współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2012  rok”. Szczegóły pod adresem www.zawiercie.powiat.pl.

Konsultacje Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

24.10.2011 r.

W dniach od 21 października do 4 listopada 2011 r., odbywają się otwarte konsultacje społeczne nad projektem Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. Szczegóły pod adresem www.slaskie.pl/ngo.

Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w zakresie promocji i organizacji wolontariatu

20.10.2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, że Zarządzeniem Nr 118/2011 r.
z dnia 18 października 2011 r.,
ustanowił „Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w zakresie promocji i organizacji wolontariatu”.
Do nagrody mogą być nominowane osoby fizyczne oraz osoby prawne, które wykonywały działania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy Szczekociny. Szczegółowe warunki określające tryb przyznawania nagród określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia.
Termin składania wniosków o przyznanie „Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w zakresie promocji i organizacji wolontariatu” upływa 30 listopada 2011 r. Wniosek o przyznanie nagrody należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

 Regulamin_przyznania_nagrody_w_zakresie_promocji_i_organizacji_wolontariatu.doc
 Wniosek_o_przyznanie_nagrody.doc
Wyniki konsultacji Programu współpracy

14.10.2011 r.

W związku z brakiem opinii i uwag organizacji do projektu Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w roku 2012”, Radzie Miasta i Gminy Szczekociny przekazano projekt Uchwały w wersji skierowanej do konsultacji w dniu 29.09.2011 r.
W załączonym piśmie znajdują się informacje dotyczące wyników konsultacji.

 Wyniki_konsulatcji.jpg
Nowelizacja ustawy o pożytku publicznym opublikowana

07.10.2011 r.

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw została opublikowana 3 października 2011 r. Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli już w listopadzie 2011 r.

Informacja w sprawie Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

29.09.2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, że 31 października 2011 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Wnioski o przyznanie nagród należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.
Formularz wniosku stanowi załącznik Nr 1 do „Regulaminu przyznawania dorocznej Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury”. Szczegółowe warunki, kryteria oraz tryb przyznawania nagród określa regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr 267/XXXIX/2009 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie: ustanowienia dorocznej Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 wniosek_do_nagrody.doc
Konsultacje - Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi w roku 2012

29.09.2011 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w roku 2012”, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządził w dniu 29 września 2011 r. przeprowadzenie w/w konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Czas rozpoczęcia konsultacji wyznaczył na dzień 29 września 2011 r., natomiast czas zakończenia konsultacji to dzień 13 października 2011 r.
Zachęcamy organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Szczekociny do zapoznania się z dokumentem oraz przesyłania swoich uwag na załączonym formularzu na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczekociny ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.
Na Państwa propozycje i sugestie oczekujemy w terminie do dnia 13 października 2011 r.

 Zarzadzenie_111.doc
 Zal._1.doc
 Zal_1_do_uchwaly.doc
 Zal._2.doc
Regionalny konkurs grantowy 2011

16.09.2011 r.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2012 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości.
Termin składania wniosków upływa 11 października 2011 roku.
Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym znajdują się pod adresem:  http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/?cid=969.

Kolejna nowelizacja podpisana

15.09.2011 r.

W dniu 12 września 2011 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Ustawa czeka teraz na publikację.

Certyfikat „Przyjazny samorząd 2009”

15.09.2011 r.

W 2010 r. Gmina Szczekociny uczestniczyła w badaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor we współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, realizowanych w ramach „Monitoringu współpracy urzędów i ich jednostek podległych i nadzorowanych z sektorem pozarządowym”.
Badaniem objęte zostały urzędy samorządu terytorialnego różnych szczebli, administracji rządowej – od urzędów administracji centralnej, poprzez urzędy wojewódzkie, po administrację zespoloną w województwach. Kwestionariusz dotyczący współpracy w 2009 r., wysłany został do urzędów w wersji elektronicznej oraz papierowej w kwietniu 2010 r. Kwestionariusz dotyczył współpracy z sektorem pozarządowym obejmującym wszelkie podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i prowadzące działalność nie dla zysku, w tym przede wszystkich fundacjami, stowarzyszeniami, a także jednostkami kościelnymi/ wyznaniowymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
Raport zawierający ogólne wyniki rankingu wraz z informacją o jego metodologii dostępny jest pod adresem http://administracja.ngo.pl/x/49886.
Wyniki badań pozwolą na wypracowanie w kolejnych latach lepszych wzorców postępowania w sferze relacji między organizacjami i administracją samorządową.

Poniżej zamieszczona została karta z wynikami rankingu Gminy Szczekociny.

 certyfikat_2009.pdf
Wersja robocza projektu Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z NGO w roku 2012

15.09.2011 r.

Przekazuję Państwu wersję roboczą projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) w roku 2012”, opracowaną na posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 8 września 2011 r.
Projekt został
 przekazany Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny, Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta i Gminy Szczekociny oraz Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
Zapoznanie się Państwa z projektem Programu, ułatwi jego omawianie podczas II Forum Organizacji Pozarządowych w dniu 27 września 2011 r., na którym będzie można przedstawić propozycje i sugestie dotyczące Programu.


 Wersja robocza - Projekt Programu Współpracy w 2012 r.
II Forum Organizacji Pozarządowych

12.09.2011 r.

Szanowni Państwo!
Zapraszamy Państwa na II Forum Organizacji Pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Szczekociny, które odbędzie się w dniu 27 września 2011 r., o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny przy ul. Senatorskiej 2.
II Forum Organizacji Pozarządowych to wspólna inicjatywa Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Pan Krzysztofa Dobrzyniewicza – Burmistrza Miasta
i Gminy Szczekociny, która służyć będzie integracji organizacji pozarządowych oraz pozwoli na wymianę doświadczeń i podjęcie wspólnych działań.
Program II Forum Organizacji Pozarządowych:
1. Otwarcie II Forum Organizacji Pozarządowych.
2. Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny oraz zaproszonych gości.
3. Przedstawienie projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
w roku 2012”.
4. Panel roboczy:
Dyskusja na temat projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
w roku 2012”.
5. Podsumowanie i wolne wnioski.
6. Zamknięcie II Forum Organizacji Pozarządowych – Szczekociny 2011 r.

Odbyło się II posiedzenie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

12.09.2011 r.

W dniu 8 września 2011 r. odbyło się drugie posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na którym dyskutowano nad projektem „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w roku 2012”.
Członkowie Gminnej Rady zapoznali się z przekazanymi przez organizacje pozarządowe propozycjami przedsięwzięć sportowych i kulturalnych, które będą chciały wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Szczekocin zorganizować w roku 2012.
Na posiedzeniu ustalono również termin i program II Forum Organizacji Pozarządowych.

Pawilon Europejskiego Roku Wolontariatu

30.08.2011 r.

W ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, w dniach 1-14 września w Warszawie będzie gościł Pawilon Europejskiego Roku Wolontariatu. W Pawilonie będzie można poznać różne oblicza wolontariatu, wziąć udział w debatach i warsztatach, porozmawiać z wolontariuszami i przedstawicielami instytucji, które ich zatrudniają. Więcej informacji na stronie http://erw2011.gov.pl/pl/strony/tour/.

Projekt Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020

30.08.2011 r.

Marszałek Województwa Śląskiego zaprasza do aktywnego włączenia się do konsultacji poprzez składanie uwag i wniosków dotyczących projektu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020 wraz z Prognozą. Dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.slaskie.pl. Uwagi i wnioski dotyczące dokumentów należy przesyłać do 30 września 2011 r. na adres:
Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Odbyło się I posiedzenie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

23.08.2011 r.

W dniu 16 sierpnia 2011 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na którym na przewodniczącego Gminnej Rady został wybrany Marcin Gawroński, a na sekretarza wybrano Małgorzatę Słabowską.
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego opracowała harmonogram swoich prac od września do grudnia 2011 r.

Zaproszenie do zgłaszania propozycji do „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi w roku 2012”

05.08.2011 r.

Rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi w roku 2012”.
Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), do zgłaszania pisemnych propozycji do Programu na adres:
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
lub e-mail: umig@szczekociny.pl, oswiata.szczekociny@op.pl.  
Propozycje do Programu należy zgłaszać do dnia 29 sierpnia 2011 r.

 Ankieta_do_programu_2012.doc
Zgłaszanie propozycji przedsięwzięć i akcji realizowanych przez organizacje pozarządowe w roku 2012

05.08.2011 r.

Zapraszam organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Szczekociny do zgłaszania propozycji dotyczących przedsięwzięć i akcji, które organizacje będą chciały przeprowadzić wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Szczekociny w roku 2012. Informacja powinna zawierać:
- szczegółowe dane organizatora (nazwa, adres, nr tel., e-mail)
- nazwę akcji, przedsięwzięcia, imprezy
- termin i miejsce realizacji
- cel
- koszt akcji, przedsięwzięcia, imprezy
- grupa docelowa
- program przedsięwzięcia
Powyższe informacje proszę przekazać w formie pisemnej do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, do dnia 29 sierpnia 2011 r.

Ogłoszenie - I posiedzenie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

02.08.2011 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 „Regulaminu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, który stanowi załącznik do Uchwały Nr 31/V/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zwołał na dzień 16 sierpnia 2011 r. o godz. 1400, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach posiedzenie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Regionalny Konkurs Grantowy "Równać Szanse 2011"

02.08.2011 r.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2011” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków upływa 11 października 2011 roku. W konkursie o dotacje do 7000 zł na działania trwające minimum 6 miesięcy mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Szczegóły pod adresem www.rownacszanse.pl

Projekt – „Sport, nauka i sztuka w zapobieganiu przestępczości wśród dzieci i młodzieży”

02.08.2011 r.


Departament Analiz i Nadzoru MSWiA ogłasza eliminacje krajowe mające na celu wybór najlepszego projektu do konkursu o  „Europejską Nagrodę w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości – European Crime Prevention Award (ECPA) 2010”.
Tegoroczny temat konkursu ECPA to „Sport, nauka i sztuka w zapobieganiu przestępczości wśród dzieci i młodzieży". Szczegóły pod adresem http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/626/8630

Członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego powołani

20.07.2011 r.

Zarządzeniem Nr 73/2011 r. z dnia 19 lipca 2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny powołał członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w składzie:
1. Marcin Gawroński – przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka  Hufiec ZHP Szczekocińsko – Włoszczowski,
2. Krystyna Zachacz – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Szczekocinach,
3. Jakub Otczyk – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „TALENT”,
4. Jerzy Piaszczyk – przedstawiciel Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Młodych,
5. Małgorzata Słabowska – przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny,
6. Jacek Lipa – przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny,
7
. Zbigniew Cieplewicz – przedstawiciel Rady Miasta i Gminy Szczekociny,
8. Leszek Marzec – przedstawiciel Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Podstawą powołania członków GRDPP reprezentujących sektor pozarządowy była lista rankingowa, stworzona przez przedstawicieli organizacji pozarządowych podczas spotkania wyborczego w dniu 15 lipca 2011 r.

Spotkanie wyborcze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

11.07.2011 r.

Zgodnie z „Regulaminem powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, który stanowi załącznik do Uchwały Nr 32/V/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 kwietnia 2011, Nr 78, poz.1411), w dniu 15 lipca 2011 r. o godz. 14 00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach odbędzie się spotkanie wyborcze, podczas którego nastąpi wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych, spośród zgłoszonych kandydatur do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Na spotkanie zapraszam członków organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Szczekociny.

Kandydaci zgłoszeni na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

11.07.2011 r.

W wyznaczonym terminie, kompletne i poprawne formularze zgłoszeniowe na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego złożyli:
     – Kandydaci zgłoszeni przez organizacje pozarządowe:
1. Marcin Gawroński – przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP Szczekocińsko – Włoszczowski,
2. Krystyna Zachacz – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Szczekocinach,
3. Jakub Otczyk – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „TALENT”,
4. Jerzy Piaszczyk – przedstawiciel Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Młodych.
    
Kandydaci zgłoszeni przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny:
1. Zbigniew Cieplewicz – przedstawiciel Rady Miasta i Gminy Szczekociny,
2. Leszek Marzec – przedstawiciel Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
    
Kandydaci zgłoszeni przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny:
1. Małgorzata Słabowska – przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny,
2. Jacek Lipa – przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.

CV kandydatów, prezentujące ich działalność w sektorze pozarządowym (posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności szczególnie przydatne podczas pracy w charakterze członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego; znajomość zagadnień i  problemów lokalnego sektora pozarządowego itp.) znajdują się w załączonym dokumencie:

 CV kandydatów
„Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu” przyznana

08.07.2011 r.

Na podstawie § 9 „Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów, za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie”, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, iż „Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu” otrzymali:
1. Łukasz Nowacki
2. Dariusz Wiśniewski
3. Grzegorz Wiśniewski
4. Sławomir Frejowski
5. Patryk Kostecki.

 Lista_osob_ktore_otrzymaly_Nagrode_w_dziedzinie_sportu.jpg
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju sportu w 2011 roku

20.06.2011 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2011 roku, szczegóły pod adresem http://www.szczekociny.pl/index.php?id=170

Informacje Komisji konkursowej

16.06.2011 r.

Informacje Komisji konkursowej z oceny ofert złożonych przez kluby sportowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu  w roku 2011., szczegóły pod adresem http://www.szczekociny.pl/index.php?id=170

Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Sportu

16.06.2011 r.

W dniu 13 czerwca 2011 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Sportu, podczas którego wybrano:
przewodniczącego – Grzegorz Derek
zastępcę przewodniczącego – Robert Ostrowski
sekretarza – Małgorzata Słabowska.

Wyniki otwartego konkursu ofert

15.06.2011 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczekociny w roku 2011 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, więcej pod adresem http://www.szczekociny.pl/index.php?id=170

Informacje Komisji konkursowej

13.06.2011 r.

Informacje Komisji konkursowej z oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, biorące udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczekociny w roku 2011 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, więcej pod adresem http://www.szczekociny.pl/index.php?id=170

Informacje dotyczące składania wniosków o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu

09.06.2011 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, że do dnia 30 czerwca 2011 r. można składać wnioski o przyznanie „Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu”.
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień określa Uchwała Nr 42/VI/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie.
Formularz wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 9 czerwca 2011 r.
Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.

 Ogloszenie_w_sprawie_Nagrod_Burmistrza_M_i_G_w_dziedzinie_sportu.jpg
 Formularz_wniosku_o_przyznanie_Nagrody.doc
Przypomnienie - sprawozdawczości OPP

02.06.2011 r.

Zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 23 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sprawozdanie merytoryczne wraz z sprawozdaniem finansowym organizacja pożytku publicznego zobowiązana jest przekazać ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Szkolenia dla organizacji pozarządowych „Dostęp do informacji publicznej”

02.06.2011 r.

Stowarzyszenie Bona Fides zaprasza na bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych "Dostęp do informacji publicznej", które odbędą się w czerwcu 2011 r. w Katowicach. Szczegóły pod adresem

http://www.bonafides.pl/home/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
Kurs trenerski pierwszego stopnia

02.06.2011 r.

Fundacja 11 Muz zaprasza na kurs realizowany w ramach Programu Kultura Rozwoju, który koncentruje się na kompetencjach trenerskich. Szczegóły pod adresem http://www.11muz.pl/   
Otwarcie procedury wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

31.05.2011 r.


Wykonując Uchwałę Nr 32/V/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 kwietnia 2011, Nr 78, poz.1411), Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny otworzył procedurę wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Kandydata na członka Gminnej Rady można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia otwarcia procedury.

 Szczegółowe informacje dotyczące otwarcia procedury

 Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Ogłoszenie uchwały w sprawie przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień za znaczące wyniki sportowe w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

31.05.2011 r.

W dniu 26 maja 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 111, poz. 2123 została ogłoszona Uchwała Nr 42/VI/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Skład Gminnej Rady Sportu

25.05.2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny, powołał członków Gminnej Rady Sportu w Szczekocinach:
- Grzegorz Derek – kandydat zgłoszony przez MLKS "SPARTA" Szczekociny
- Dariusz Skorupa – kandydat zgłoszony przez MGLKS "OLIMPIJCZYK" Szczekociny

- Konrad Seweryn – kandydat zgłoszony przez ZHP Hufiec Szczekocińsko - Włoszczowski
- Robert Ostrowski – kandydat zgłoszony przez UKS "TALENT"
- Małgorzata Słabowska – pracownik Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny wskazany przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny,
- Czesław Orliński – Radny delegowany przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny,
- Anna Malus – nauczyciel wychowania fizycznego wytypowany przez dyrektorów szkół
i gimnazjów,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczekociny.

Sprawozdawcze dokumenty

25.05.2011 r.

Pod adresem http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/638706.html zamieszczono wzory dokumentów dotyczących działalności fundacji/stowarzyszeń.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2011 roku

20.05.2011 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny Zarządzeniem Nr 48/2011 r. z dnia 20 maja 2011 r., ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2011 roku. Oferty konkursowe pod rygorem nieważności należy złożyć w terminie do dnia 13 czerwca 2011 r., do godz. 1530 ..... więcej na http://www.szczekociny.pl/index.php?id=170 

Konkurs dotacyjny Prezydenta Miasta Katowice: Upowszechnianie sportu

20.05.2011 r.

Prezydent Miasta Katowice ogłosił konkurs ofert na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Katowice na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu i turystyki. Oferty można składać do 30 maja 2011.

Szczegóły pod adresem http://www.katowice.eu/artykuly/3887,294,ogloszenie-konkursu-ofert-na-udzielenie-dotacji-z-budzetu-miasta-katowice-na-realizacje-zadan-w-zakresie-upowszechniania-sportu-i-turystyki

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs

20.05.2011 r.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Oferty można składać do 13 czerwca 2011.
Szczegóły pod adresem http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=399&id_menu=297

Nabór na trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej

17.05.2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny ogłosił nabór na trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej, oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczekociny w roku 2011 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
Organizacje pozarządowe w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, mogą zwrócić się z wnioskiem o wpisanie swojego przedstawiciela na listę członków Komisji Konkursowej.
Szczegóły naboru znajdują się w załączonym Zarządzeniu Nr 47/2011.

 Zarzadzenie_Nr_47.doc

 Zgloszenie_do_prac_w_komisji.doc
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczekociny w roku 2011 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

10.05.2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny Zarządzeniem Nr 44/2011 r. z dnia 10 maja 2011 r., ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczekociny w roku 2011 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
Oferty konkursowe pod rygorem nieważności należy złożyć w terminie do dnia 1 czerwca 2011 r., do godz. 1530 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach lub pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.

 Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczekociny w roku 2011 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

 Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_44.doc
 Zalacznik_Nr_2_do_Zarzadzenie_Nr_44.doc
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego

29.04.2011 r.

 Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_konkursowego.jpg
Oferty, które nie spełniły wymogów formalnych

28.04.2011 r.

Lista organizacji pozarządowych, których oferta nie spełniła wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczekociny w roku 2011 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

 Lista_organizacji_pozarzadowych_ktorych_oferta_nie_spelnila_wymogow_formalnych..doc

Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Śląskiego 2011

20.04.2011 r.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" serdecznie zaprasza do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Śląskiego 2011. Forum organizowane jest w ramach Dni Województwa Śląskiego w dniu 5 maja 2011r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum będzie udział organizacji pozarządowych województwa śląskiego w tworzeniu szeroko rozumianej kultury.
Do dnia 30.04.2011 r. należy zgłaszać udział w konferencji.

 Zaproszenie_na_ Forum_Organizacji_Pozarzadowych_Wojewodztwa_Slaskiego.pdf

Rozporządzenie w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego OPP

20.04.2011 r.

W dniu 15 kwietnia 2011 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r.

 Rozporzadzenie_w_sprawie_rocznego_sprawozdania_merytorycznego_z_dzialalnosci_OPP.pdf
Numer specjalny kwartalnika „Trzeci Sektor”

14.04.2011 r.

Zapraszamy do zapoznania się z numerem specjalnym kwartalnika "Trzeci Sektor" - Jak współpracować. Administracja publiczna-sektor pozarządowy http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4148

Ogłoszenie uchwał w sprawie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

12.04.2011 r.

W dniu 8 kwietnia 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 78, poz. 1410 została ogłoszona Uchwała Nr 31/V/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz pod poz. 1411 Uchwała Nr 32/V/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Uchwały wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

II etap konkursu dotacyjnego w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

08.04.2011 r.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił II etap otwartego konkursu wniosków na dofinansowanie w 2011 r. zadań programu „Sport Wszystkich Dzieci”, finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Szczegóły pod adresem: http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/121/733/II_etap_otwartego_konkursu_na_dofinansowanie_w_2011_r_zadan_z_zakresu_rozwijania.html

Konkurs dotacyjny: Upowszechnianie aktywności fizycznej

08.04.2011 r.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej różnych grup społecznych realizowanych w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku, finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa.
Szczegóły pod adresem:
http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/121/734/II_polowa_2011_r__Otwarty_konkurs_na_dofinansowanie_w_2011_roku_zadan_z_zakresu_.html

Konkursy dotacyjne Zarządu Powiatu Zawierciańskiego

07.04.2011 r.

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu zawierciańskiego w dziedzinie: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego”, szczegóły pod adresem:
http://www.zawiercie.powiat.pl/art,kultura-sztuka-ochrona-dobr-kultury-oraz-ochrona-dziedzictwa-narodowego,200.html
oraz w dziedzinie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, szczegóły pod adresem:
http://www.zawiercie.powiat.pl/art,upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu,201.html.

Konkurs dotacyjny: Upowszechnianie sportu i bezpieczeństwo publiczne

07.04.2011 r.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego w 2011 roku. Oferty można składać do 21 kwietnia 2011.
Szczegóły znajdują się pod adresem http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/635083.html

Nabór na trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej

05.04.2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny ogłosił nabór na trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej, oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczekociny w roku 2011 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
Organizacje pozarządowe w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, mogą zwrócić się z wnioskiem o wpisanie swojego przedstawiciela na listę członków Komisji Konkursowej.
Szczegóły naboru znajdują się w załączonym Zarządzeniu Nr 31/2011.

 Zarzadzenie_Nr_31_z_dnia_5_kwietnia_2011r..doc

 Zgłoszenie do prac w Komisji Konkursowej, oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczekociny w roku 2011 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

04.04.2011 r.

Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych wspólnie z innymi organizacjami zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się w dniach 10 - 17 września 2011 w Warszawie.
Więcej informacji pod adresem
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/634167.html

Powstanie Gminna Rada Sportu w Szczekocinach

31.03.2011 r.

Szanowni Państwo,
W kwietniu 2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny planuje utworzenie Gminnej Rady Sportu, jako organu opiniodawczego i doradczego w zakresie kultury fizycznej i sportu. Członkowie Gminnej Rady Sportu będą powołani spośród kandydatów zgłoszonych przez lokalne organizacje i instytucje, których działalność związana jest ze sportem.
W związku z powyższym zwracamy się do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń prowadzących działalność statutową w dziedzinie kultury fizycznej z uprzejmą prośbą o zaproponowanie 1 kandydata, reprezentującego Państwa organizację, do członkostwa w Radzie. Kryterium wyboru członków Gminnej Rady Sportu będzie aktywny udział organizacji, której dany kandydat jest reprezentantem, w życiu sportowym i społecznym miasta.
Kandydatów należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, w terminie do 11 kwietnia 2011 r.


 Zarządzenie_Nr_29_2011.doc
 Formularz zgłoszeniowy na członka Gminnej Rady Sportu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczekociny w roku 2011 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

29.03.2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny Zarządzeniem Nr 28/2011 r. z dnia 29 marca 2011 r., ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczekociny w roku 2011 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

Oferty konkursowe pod rygorem nieważności należy złożyć w terminie do 21 kwietnia 2011 r., do godz. 1530 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach lub pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.


 Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczekociny w roku 2011 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
 Zal._Nr_1.doc
 Zal._Nr_2.doc
Rada Miasta i Gminy Szczekociny przyjęła uchwałę w sprawie nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów

28.03.2011 r.

W dniu 17 marca 2011 r. Rada Miasta i Gminy Szczekociny przyjęła uchwałę w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Spotkanie informacyjne projektu „Kobieta nie jest na sprzedaż”

28.03.2011 r.

Stowarzyszenie Po MOC zaprasza pracowników organizacji pozarządowych z województwa śląskiego do udziału w spotkaniu informacyjnym (mini-konferencji) projektu „Kobieta nie jest na sprzedaż”.
Udział w konferencji jest bezpłatny! Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Najbliższe spotkania odbędą się już we/w:
- wtorek, 29 marca br. 
(godz. 9:00-12:00 oraz godz.12:30-15:30) w CZĘSTOCHOWIE, w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Polskich Organizacji Wojskowych 2,
- środę, 30 marca br. (godz. 10:00-13:00) w RYBNIKU, w Galerii Oblicza, Rybnickiego Centrum Kultury przy ul. Saint Vallier 1.
Spotkania dają szansę:
• zwiększenia wiedzy nt. procederu handlu ludźmi w Polsce,
• wyposażenia w wiedzę nt. celu, działań i możliwość udziału w projekcie mieszkanek woj. śląskiego
Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie wypełnionego formularza. Osoby zakwalifikowane na spotkanie otrzymają potwierdzenie uczestnictwa. (Zgłoszenia można przysłać najpóźniej na dzień przed spotkaniem. Decyduje kolejność zgłoszeń).
Formularz zgłoszeniowy (w załączeniu) można również pobrać ze strony: www.KOBIETA.Po-MOC.pl 

 Zaproszenie_na_spotkanie.pdf
 Formularz_zgloszen_spotk_inf.doc
Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 %

17.03.2011 r.

Pod adresem http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4124 znajduje się aktualna wersja wykazu organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010 wraz ze zaktualizowanymi numerami rachunków bankowych.

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury

17.03.2011 r. 

Cel konkursu
Wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury zgodnych z zapisami „Strategii rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020” o zasięgu lub znaczeniu regionalnym, których  elementy przewidziane do dofinansowania z budżetu samorządu Województwa Śląskiego realizowane będą w okresie od 28 kwietnia 2011 r. do 10 grudnia 2011 r.
Priorytetowo traktowane będą projekty mające na celu upamiętnienie i upowszechnianie wiedzy o Powstaniach Śląskich ze szczególnym uwzględnieniem III Powstania oraz upamiętnienie i upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości Czesława Miłosza w ramach obchodów „Roku Miłosza”.

Podmioty uprawnione
Statutowo działające w obszarze kultury m.in. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 z późn. zm.).

Terminy składanie ofert i rozstrzygnięć
6 kwietnia 2011 r. do godz. 14:00 – rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 28 kwietnia 2011 r.
31 maja 2011 r. do godz. 14:00 – rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30 czerwca 2011 r.
W przypadku, gdy wszystkie środki finansowe zostaną w całości wykorzystane na projekty zgłoszone w pierwszej edycji, drugi nabór nie zostanie przeprowadzony. O przyjęciu oferty do właściwej edycji konkursu decyduje data oraz godzina wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego potwierdzona właściwą pieczęcią.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=398&id_menu=289

OPP - czas na sprawozdania

14.03.2011 r.

Pod adresem http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/628712.html zamieszczono przypomnienie, co powinny zawierać poszczególne sprawozdania, a także do kogo i w jakich terminach mamy obowiązek je złożyć. Opisane obowiązki dotyczą tych fundacji i stowarzyszeń, których rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu (trwa od początku stycznia do końca grudnia), czyli większości z nich.

Strategia Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020

07.03.2011 r.

Marszałek Województwa Śląskiego zaprasza do aktywnego włączenia się do prac nad przygotowywaniem projektu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020. Dokument jest dostępny na stronie internetowej www.slaskie.pl. Uwagi i wnioski dotyczące dokumentu należy przesyłać do 25 marca 2011 r. na adres:
Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
strategiasportu@slaskie.pl

Komunikat dla OPP

04.03.2011 r.

Pod adresem http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4113 Departament Pożytku Publicznego zamieścił komunikat dla OPP dot. obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego za 2010 r.

Ważne terminy – marzec

03.03.2011 r.

- do 31 marca organizacja musi sporządzić sprawozdanie finansowe - bilans, rachunek wyników (lub zysków i strat w przypadku organizacji prowadzącej działalność gospodarczą) oraz informację dodatkową. Na zatwierdzenie sprawozdania przez właściwe władze organizacja ma czas w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku. Zatwierdzone sprawozdanie organizacja przekazuje do urzędu skarbowego, w  terminie 10 dni od daty tego zatwierdzenia.

- do 31 marca organizacja składa do urzędu skarbowego informację o podatku dochodowym od osób prawnych (deklaracja CIT-8 wraz z załącznikiem CIT-8/O) i zestawienie darowizn otrzymanych przez organizację (załącznik CIT D).

Rada Miasta i Gminy Szczekociny przyjęła uchwały

03.03.2011 r.

W dniu 24 lutego 2011 r. Rada Miasta i Gminy Szczekociny przyjęła uchwały w sprawie:
- określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu,
- przyjęcia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Uchwały wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 %

03.03.2011 r.

Pod adresem http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4110 znajduje się aktualna wersja wykazu organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010 wraz ze zaktualizowanymi numerami rachunków bankowych.

Konkurs dotacyjny: Promocja i wspieranie wolontariatu

03.03.2011 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań dotyczących kampanii komunikacyjnej, wolontariatu seniorów oraz wspierania organizatorów wolontariatu.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pocztą elektroniczną: e-mail: erw2011@mpips.gov.pl oraz na stronie internetowej: http://www.erw2011.gov.pl/.
Oferty konkursowe można składać do 25 marca 2011.

Rok 2011 - Europejskim Rokiem Wolontariatu

26.02.2011 r.


Zainteresowanych Europejskim Rokiem Wolontariatu 2011 zapraszamy do odwiedzania strony internetowej polskich obchodów ERW www.erw2011.gov.pl.

Zastrzeżenia do numerów rachunków bankowych tylko do 28 lutego 2011 r.

26.02.2011 r.

Organizacje, które mają zastrzeżenia co do poprawności lub braku numeru rachunku bankowego na wykazie OPP, uprawnionych do otrzymywania 1% podatku za 2010 r., mogą zgłaszać pisemne uwagi do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę organizacji, jeszcze tylko do 28 lutego 2011 r. 

Zaproszenie do VII edycji Programu Liderzy Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności

18.02.2011 r.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zaprasza do udziału w Programie Liderzy PAFW. To innowacyjny i kompleksowy program rozwojowy dla liderek i liderów społeczeństwa obywatelskiego. Jest wyjątkową propozycją skierowaną do osób działających na rzecz rozwoju środowisk lokalnych.
Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się również na stronie www.liderzy.pl

 Ulotka o Programie Liderzy PAFW.pdf
Konkurs "100% z 1%"

17.02.2011 r.

Do 6 marca 2011 r., organizacje pożytku publicznego mogą zgłosić swój udział w konkursie "100% z 1%", w ramach którego wyłoniona zostanie najlepsza kampania promująca organizacje pożytku publicznego
Szczegóły dotyczące zasad konkursu znajdują się na stronie: www.jedenprocent.newsweek.pl

Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 %

17.02.2011 r.

Pod adresem http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4094 znajduje się aktualna wersja wykazu organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010 wraz z rachunkami bankowymi.

Wyniki konsultacji projektu Uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu

09.02.2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny dopisał do projektu Uchwały w § 5 zapis „ust. 3 Wnioskodawca gwarantuje 5 % własnego udziału finansowego w kosztach realizacji zadania”. Jednocześnie Radzie Miasta i Gminy Szczekociny przekazano projekt Uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu, uwzględniający w/w uwagę.

 Wyniki_konsultacji_rozwoju_sportu.jpg
 Zal. 1.jpg
Wyniki konsultacji projektu Uchwały w sprawie: organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Uchwały w sprawie: trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

09.02.2011 r.

W związku z brakiem opinii i uwag organizacji pozarządowych do projektu Uchwały w sprawie: przyjęcia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Uchwały w sprawie: trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Radzie Miasta i Gminy Szczekociny przekazano projekty w/w Uchwał w wersji poddanej konsultacji w dniu 20.01.2011 r.


 Wyniki_konsultacji_powolania_GRDPP.jpg
„Równać Szanse 2011”

08.02.2011 r.

Informujemy, że zostały już tylko dwa tygodnie naboru wniosków w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse 2011” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Przypominamy, że w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy mogą się ubiegać organizacje pozarządowe zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji, mające siedzibę w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców. Działania realizowane w ramach projektu powinny być adresowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimanzjalnej (13-19 lat) ze wsi i małych miast.
Na stronie www.rownacszanse.pl znajdują się niezbędne informacje na temat konkursu i dostęp do generatora wniosków oraz materiały promocyjne.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: rownacszanse@pcyf.org.pl lub telefonicznie: (22) 826 10 16.

Nowe statuty i regulaminy OPP

02.02.2011 r.


Do 11 marca 2011 r. organizacje pożytku publicznego, które uzyskały status OPP przed 12 marca 2010 r., czyli przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zobowiązane są dostosować swoje statuty lub inne akty wewnętrzne do nowych wymagań, w ciągu roku od wejścia w życie ustawy. 

Więcej informacji pod adresem http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/617716.html

Ważne terminy – luty

02.02.2011 r.

Deklaracje PIT do 28 lutego 2011 r.:
- PIT-11 – deklaracje PIT-11 dla pracownika i urzędu skarbowego. PIT-11 dotyczy wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie i o dzieło. Informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.
- PIT-40 – w deklaracji PIT-40 organizacja może w imieniu pracownika dokonać jego rocznego rozliczenia, pod warunkiem że pracownik złoży u swojego pracodawcy PIT-12 do 10 stycznia oraz że jego przychody pochodzą z jednego źródła i nie korzysta on z odliczeń podatkowych.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe OPP za 2010 r.

01.02.2011 r.

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 organizacje pożytku publicznego składają na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529). Sprawozdanie merytoryczne i finansowe OPP zobowiązana jest przekazać ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie 15 dni, od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zmiany w PIT odnośnie OPP

01.02.2011 r.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. ograniczeniu ulega zakres danych jakie musimy podawać w zeznaniu podatkowym, w sytuacji gdy chcemy przekazać 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Więcej informacji na stronie www.podatki.biz/artykuly/16_11856.htm

Opinia Departamentu Pożytku Publicznego

01.02.2011 r.


Pod adresem http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4081 została zamieszczona informacja, dotycząca stosowania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25).

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 %

01.02.2011 r.

Pod adresem http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4081 znajduje się aktualna wersja wykazu organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010.

VI Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Zawierciańskiego

28.01.2011 r.

10 lutego 2011 roku, w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34 o godz. 10, w sali sesyjnej nr 317 (III p), odbędzie się VI Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Zawierciańskiego.
Udział w Forum należy potwierdzić telefonicznie pod nr 032 67 107 10 do 12 wew. 471, pocztą elektroniczną na adres e-mail: ajasinska@zawiercie.powiat.pl lub osobiście, do dnia 7 lutego br.

Darmowa księgowość dla zawierciańskich organizacji pozarządowych

24.01.2011 r.

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu zawierciańskiego do ubiegania się o możliwość prowadzenia przez CIL nieodpłatnie księgowości ich organizacji. Prowadzenie obsługi księgowej będzie odbywało się do grudnia 2012. Spośród zgłoszeń, CIL dokona wyboru 10 organizacji pozarządowych, które zostaną objęte wsparciem. Prowadzenie ich obsługi księgowej będzie się odbywało w okresie 01.01.2011 – 31.12.2012 r.

Nabór prowadzony jest od 17 stycznia 2011 r. do 2 lutego 2011 r. Zgłoszenia odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.zawiercianin.pl.
Źródło: Centrum Inicjatyw Lokalnych

Konsultacje - projektu Uchwały w sprawie organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz projektu Uchwały w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

20.01.2011 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz projektu Uchwały w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządził w dniu 20 stycznia 2011 r. przeprowadzenie w/w konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Czas rozpoczęcia konsultacji wyznaczył na dzień 20 stycznia 2011 r., natomiast czas zakończenia konsultacji to dzień 3 luty 2011 r. Zachęcamy organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Szczekociny do zapoznania się z dokumentami oraz przesyłania swoich uwag na załączonym formularzu na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczekociny ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.
Na Państwa propozycje i sugestie oczekujemy w terminie do dnia 3 lutego 2011 r.

 Zarzadzenie_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Szczekociny_Nr_13.doc
 Uchwala_Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_13.doc
 Uchwala_Zalacznik_Nr_2_do_Zarzadzenia_Nr_13.doc
 Zalacznik_Nr_3_do_Zarzadzenia_Nr_13.doc
Konsultacje - projektu Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu

20.01.2011 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządził w dniu 20 stycznia 2011 r. przeprowadzenie w/w konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
Czas rozpoczęcia konsultacji wyznaczył na dzień 20 stycznia 2011 r., natomiast czas zakończenia konsultacji to dzień 3 luty 2011 r. Zachęcamy organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Szczekociny do zapoznania się z dokumentem oraz przesyłania swoich uwag na załączonym formularzu na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczekociny ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.
Na Państwa propozycje i sugestie oczekujemy w terminie do dnia 3 lutego 2011 r.

 Zarzadzenie_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Szczekocin_Nr_12.doc

 Uchwala_Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_12.doc
 Zalacznik_Nr_2_do_Zarzadzenia_Nr_12.doc
Nowe rozporządzenie w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Z dniem 18 stycznia 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2010 r. (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25).

 Rozporzadzenie_w_sprawie_wzorow_oferty_umowy_sprawozdania.pdf
 Rozporzadzenie_w_sprawie_wzorow_oferty_umowy_sprawozdania.doc
I Forum Organizacji Pozarządowych

12.01.2011 r.


Szanowni Państwo!
Organizacje pozarządowe odgrywają ważną rolę w rozwoju i kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego, w realizacji zadań miasta wobec mieszkańców, rozwiązywaniu problemów społecznych, zdrowotnych, edukacyjnych i wielu innych.
Osoby zaangażowane w funkcjonowanie III sektora, to z jednej strony cenni eksperci, a z drugiej wrażliwi społecznie działacze, którzy zauważają problemy i potrzeby społeczne  u podstaw. Dlatego ważne jest dla mnie, aby to współdziałanie opierało się na zasadzie dialogu i porozumieniu stron, jak również przepływie informacji i merytorycznej współpracy.
Mając to na uwadze, jest mi szczególnie miło zaprosić Państwa na I Forum Organizacji Pozarządowych, działających na terenie miasta i gminy Szczekociny, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2011 r., o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny przy ul. Senatorskiej 2.
Mam nadzieję, że Forum będzie miejscem rozmowy na temat potrzeb i problemów wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Szczekociny.
Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w I Forum Organizacji Pozarządowych.                                                                                                  
Program I Forum Organizacji Pozarządowych:
1. Otwarcie I Forum Organizacji Pozarządowych.
2. Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny oraz zaproszonych gości.
3. Przedstawienie „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w roku 2011”
4. Panel roboczy:
Dyskusja na temat planowanych aktów prawa miejscowego:
– uchwała w sprawie: organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
– uchwała w sprawie: trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
– uchwała w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu.
5. Podsumowanie i wolne wnioski.
6. Zamknięcie I Forum Organizacji Pozarządowych – Szczekociny 2011 r.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

18.01.2011r.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (pomiędzy 1 czerwca 2011 roku a 30 listopada 2012 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2011 roku.

Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

 Informacja_A4_OKG_2011.pdf

Konsultacje – Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczekociny na 2011 r. oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczekocinach na 2011 r.

06.12.2010 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji projektów Uchwał w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczekociny na 2011 r.” oraz „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Szczekocinach na 2011 r.”, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządził w dniu 6 grudnia 2010 r. przeprowadzenie w/w konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność statutową w tym zakresie.
Czas rozpoczęcia konsultacji wyznaczył na dzień 6 grudnia 2010 r., natomiast czas zakończenia konsultacji to dzień 20 grudnia 2010 r.
Zachęcamy organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Szczekociny do zapoznania się z dokumentem oraz przesyłania swoich uwag na załączonym formularzu na adres:
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.
Na Państwa propozycje i sugestie oczekujemy w terminie do dnia 20 grudnia 2010r.

 Zarzadzenie_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Szczekociny_Nr_105.doc
 Zalacznik_nr_3..doc
 Uchwala_1.doc
 Gminny_Program_Profilaktyki_i_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych.doc

 Uchwala_2.doc

 Program_Przeciwdzialania_Narkomanii_dla_Gminy_Szczekociny.doc
Informacja dotycząca prac legislacyjnych

19.11.2010 r.

Na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego została zamieszczona informacja dotycząca prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania http://www.pozytek.gov.pl/Ustawa,o,dzialalnosci,pozytku,publicznego,i,o,wolontariacie,405.html. 

Projekt rozporządzenia dostępny jest pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2437

Rada Miasta i Gminy Szczekociny przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy w roku 2011

02.11.2010 r.


W dniu 28 października 2010 r. Rada Miasta i Gminy Szczekociny przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) w roku 2011”.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Program_wspolpracy_Miasta_i_Gminy_Szczekociny_z_organizacjami_pozarzadowymi_w_roku_2011.doc

Wyniki konsultacji Programu współpracy

25.10.2010 r.

W związku z brakiem opinii i uwag organizacji do projektu Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) w roku 2011”, Radzie Miasta i Gminy Szczekociny przekazano projekt Uchwały w wersji skierowanej do konsultacji w dniu 04.10.2010 r.
W załączonym piśmie znajdują się informacje dotyczące wyników konsultacji.

 Wyniki_konsultacji_projektu_Programu.jpg
Otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

22.10.2010 r.

W związku z trwającymi pracami nad aktami prawnymi, dotyczącymi utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w dniu 3 listopada 2010 r. o godz. 15.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, odbędzie się robocze spotkanie dotyczące wypracowania właściwych zapisów w projektach ww. aktów prawa.

Na spotkanie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

 Uchwala_w_sprawie_trybu_powolywania_czlonkow_GRDPP_wersja_robocza.doc
 Uchwala_w_sprawie_organizacji_i_trybu_dzialania_GRDPP_wersja_robocza.doc
Prace nad projektem uchwały - warunki i tryb finansowania sportu w 2011

18.10.2010 r.

W związku z wejściem w życie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857), przystąpiono do prac nad projektem Uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Nowa ustawa o sporcie

18.10.2010 r.

W dniu 16 października 2010 r. weszła w życie nowa ustawa o sporcie, jednocześnie traci moc ustawa o kulturze fizycznej a także ustawa o sporcie kwalifikowanym.

 ustawa_o_sporcie.pdf

Szkolenie z podstaw wolontariatu

14.10.2010 r.

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu zaprasza wolontariuszy oraz osoby zainteresowane podjęciem wolontariatu na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 26 października 2010 o godz. 15.00 w Katowicach.
Szkolenie obejmie takie tematy, jak: prawa i obowiązki wolontariusza i organizacji, jak i gdzie można zostać wolontariuszem, od czego zacząć wolontariat, podstawy prawne dot. wolontariatu.

Szkolenie jest bezpłatne, o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się pod adresem www.wolontariatpomaga.pl.

Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu realizowane w 2010 roku.

12.10.2010 r.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na wsparcie zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu o zasięgu lub znaczeniu regionalnym, które będą realizowane od 17 listopada 2010 do 20 grudnia 2010. Oferty można składać do 28 października 2010. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu:

http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=382&id_menu=297

Konsultacje – Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi w roku 2011

01.10.2010 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) w roku 2011”, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządził w dniu 1 października 2010 r. przeprowadzenie w/w konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Czas rozpoczęcia konsultacji wyznaczył na dzień 4 października 2010 r., natomiast czas zakończenia konsultacji to dzień 18 października 2010 r.
Zachęcamy organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Szczekociny do zapoznania się z dokumentem oraz przesyłania swoich uwag na załączonym formularzu na adres:
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.
Na Państwa propozycje i sugestie oczekujemy w terminie do dnia 18 października 2010 r.

 Zarzadzenie_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Szczekociny.doc
 Zalacznik_Nr_1_Projekt_Uchwaly.doc
 Projekt_Programu_wspolpracy.doc
 Zalacznik_Nr_2_Formularz_uwag_do_projektu_Programu.doc
Wersja robocza projektu Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z NGO w roku 2011

24.09.2010 r.

Przekazuję Państwu wersję roboczą projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) w roku 2011”.
Projekt został
 skonsultowany w dniu 23 września 2010 r. z członkami
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
Zapoznanie się Państwa z projektem Programu, ułatwi jego omawianie podczas otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi w dniu 29 września 2010 r., na którym będzie można przedstawić pierwsze propozycje i sugestie dotyczące Programu.

 Projekt_Programu_wspolpracy_I _wersja robocza.doc
Współpraca Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach z NGO w roku 2011

23.09.2010 r.


Przekazujemy Państwu informacje dotyczące planowanej współpracy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach w roku 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Szczekociny.

 Plan_wspolpracy_MGBP_z_NGO_w_2011r..pdf

 Uzupelnienie_do_harmonogramu_ wdrazania_planu_pracy_MGBP_z_NGO.doc
Szkolenie z dostępu do informacji publicznej

22.09.2010 r.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnym trzydniowym szkoleniu z zakresu prawa do informacji publicznej. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, dziennikarzy oraz przedstawicieli grup nieformalnych i osób prywatnych. Szkolenia są częścią projektu „Realizacja prawa do informacji publicznej w woj. śląskim”, który jest finansowany z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego.
Szkolenie odbędzie się w dniach 15 - 17 października 2010 w Katowicach w siedzibie organizatora (Katowice, ul. Warszawska 19).
Zgłoszenia należy przesyłać do 03.10.2010 r. na adres biuro@bonafides.pl.

 Formularz zgłoszeniowy
Festiwal Wolontariatu

22.09.2010 r.


Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zaprasza osoby koordynujące pracę wolontariuszy z całej Polski na trzydniowy Festiwal Wolontariatu. Festiwal odbędzie się w dniach 15 – 17 października 2010 roku w Warszawie. Udział jest bezpłatny. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 października 2010 r.
W ramach Festiwalu odbędzie się cykl warsztatów, szkoleń, wizyt studyjnych, akcji społecznych i konsultacji eksperckich.
Więcej informacji i zgłoszenie on-line dostępne są na stronie: www.festiwalwolontariatu.pl/
O zakwalifikowaniu uczestnika na szkolenie decyduje prowadzona przez niego działalność wolontarystyczna. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane mailowo.
Festiwal Wolontariatu jest częścią projektu Europejski Rok Wolontariatu 2011 – Renesans Wolontariatu w Polsce, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi

21.09.2010 r.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w dniu 29 września 2010 r. o godz. 15.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2.
Spotkanie poświęcone będzie:
- współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi w roku 2011,
- omówieniu programu współpracy na przyszły rok oraz przyjęciu propozycji i sugestii organizacji, które zostaną wykorzystane przy opracowywaniu aktualnego programu współpracy.
Projekt programu współpracy na rok 2011 zostanie zamieszczony w dniu 24 września 2010 r.

Informacja w sprawie przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy

21.09.2010 r.

Informuję, że w związku z art. 93 ust. 2, art. 94 ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) – z dniem 16 października 2010 r. utraci moc obowiązującą Uchwała Nr 268/XXXIX/2009 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy”.
W następstwie powyższego, wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy, składane na podstawie Uchwały Nr 268/XXXIX/2009 nie będą mogły być rozpatrzone.
Przywołana we wstępie ustawa o sporcie uchyla przepisy ustawy z 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298; z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, nie wymienionymi w art. 91 ustawy z 25.06.2010 r.
W miejsce dotychczasowej uchwały podjętej z art. 37 ust. 1 pkt. 2, ust 3a i 4  ustawy z 25 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, nowa ustawa o sporcie przewiduje możliwość podejmowania uchwał z art. 31 i art. 35 tej ustawy.
Celem kontynuacji dotychczasowych zasad przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny za wybitne osiągnięcia sportowe, po wejściu w życie ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie, Radzie Miasta i Gminy Szczekociny zostanie przedłożony stosowny projekt uchwały.
Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny za wybitne osiągnięcia sportowe będą mogły zostać złożone dopiero po podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny uchwały z art. 31 i 35 ustawy o sporcie.

 _Ogloszenie_.jpg
Informacja w sprawie Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

21.09.2010 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, że 31 października 2010 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Wnioski o przyznanie nagród należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.
Formularz wniosku stanowi załącznik Nr 1 do „Regulaminu przyznawania dorocznej Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury”. Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny oraz na stronie internetowej, pod adresem www.szczekociny.pl.        
Szczegółowe warunki, kryteria oraz tryb przyznawania nagród określa regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr 267/XXXIX/2009 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie: ustanowienia dorocznej Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Jednocześnie informuję, że pula nagród na 2010 r. wynosi 1.500 zł.

 wniosek_do_nagrody.doc
 Ogloszenie_21.09.2010r..jpg
Ogłoszenie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

17.09.2010 r.

W dniu 17 września 2010 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 191, poz. 2925 została ogłoszona Uchwała Nr 361/LII/2010 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z Gminą Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Ankieta dotycząca tworzenia Programu współpracy

01.09.2010 r.

Propozycje do „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) w roku 2011” proszę zgłaszać na załączonej ankiecie.

 Ankieta_do_programu.doc
Rada Miasta i Gminy Szczekociny przyjęła Uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego

24.08.2010 r.

W dniu 19 sierpnia 2010 r. Rada Miasta i Gminy Szczekociny przyjęła Uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminą Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 Uchwala_w_sprawie_konsultacji.doc
XI edycja ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces"

18.08.2010 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie serdecznie zaprasza osoby fizyczne oraz prawne, podmioty gospodarcze, związki i stowarzyszenia, organizacje branżowe rolników, organizacje pozarządowe, samorządy gminne i powiatowe (z miejscowości do 20 tys. mieszkańców) do udziału w XI edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczegółowe zasady udziału w konkursie - regulamin wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa zamieszczone są na stronie www.cdr.gov.pl zakładka - konkurs "Sposób na Sukces". Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 15 października 2010r.

Konkurs nie ma charakteru komercyjnego. Realizowany jest w ramach zadań statutowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we wspólracy z instytucjami i organizacjami, przedstawicielami mediów - TVP Program 1 oraz redakcji pism zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich.

Szczegółowych informacji udzielają: Agnieszka Woszczek i Iwona Studniarek pod nr tel. 22 729 66 34 wew. 116.

 Regulamin_XI_edycja.doc
 KartaZgłoszenia.doc
Regionalny Konkurs Grantowy

18.08.2010 r.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2010”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2011 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości.
Termin składania wniosków upływa 12 października 2010 r.
Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego znajdują się na stronie internetowej:
www.rownacszanse.pl.

 plakat_rownac_szanse.jpg
Zgłaszanie propozycji przedsięwzięć i akcji realizowanych przez organizacje pozarządowe w roku 2011

17.08.2010 r.

Zapraszam organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Szczekociny do zgłaszania propozycji dotyczących przedsięwzięć i akcji, które organizacje będą chciały przeprowadzić wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Szczekociny w roku 2011. Informacja powinna zawierać:
- szczegółowe dane organizatora (nazwa, adres, nr tel., e-mail)
- nazwę akcji, przedsięwzięcia, imprezy
- termin i miejsce realizacji
- cel
- koszt akcji, przedsięwzięcia, imprezy
- grupa docelowa
- program przedsięwzięcia
Powyższe informacje proszę przekazać w formie pisemnej do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, do dnia 17 września 2010 r.

Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Śląskiego 2010

17.08.2010 r.


Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej we współpracy z Samorządem Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Śląskiego 2010 w ramach obchodów Dni Województwa Śląskiego 2010, które odbędzie się w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach w dniu 2 września br.
Forum odbędzie się w dniu 2 września 2010 r. o godzinie 12.00 w Katowicach w Sali Sejmu Śląskiego (ul. Jagiellońska 25). Osoby zainteresowane udziałem w Forum proszone są o potwierdzenie udziału do dnia 1 września 2010 r. (wypełnienie i odesłanie do organizatorów Forum faksem lub e-mail’em załączonej karty uczestnictwa lub zgłoszenie telefoniczne chęci udziału).
Realizacja zadania została objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.
Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków budżetowych Samorządu Województwa Śląskiego.

 ZAPROSZENIE_FOP.pdf
 PROGRAM_FOP.pdf
 KARTA_ZGLOSZENIOWA.doc
Zaproszenie do zgłaszania propozycji do „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi w roku 2011”

30.07.2010 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi w roku 2011”.
Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), do zgłaszania pisemnych propozycji do Programu na adres:
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
l
ub e-mail: umig@szczekociny.pl
Propozycje do Programu należy zgłaszać do dnia 10 września 2010 r.

 Ogloszenie.jpg
Konsultacje w sprawie uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny

20.07.2010 r.

Zapraszam organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Szczekociny do zgłaszania uwag i propozycji dotyczących projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania  z Gminą Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Rozpoczęcie konsultacji wyznaczam na dzień 20.07.2010 r., zakończenie konsultacji upływa w dniu 04.08.2010 r.

 Ogloszenie_i_projekt_Uchwaly.doc
Ankieta dla organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Gminy Szczekociny

20.07.2010 r.

W związku z pracami nad internetową bazą danych organizacji pozarządowych, mających siedzibę na terenie Gminy Szczekociny, która umieszczona będzie na stronie www.szczekociny.pl, w zakładce organizacje pozarządowe, zachęcamy organizacje do współtworzenia bazy, poprzez umieszczanie i aktualizowanie informacji o swoich działaniach.
Baza danych administrowana będzie przez Urząd Miasta i Gminy Szczekociny.
Baza organizacji pozarządowych będzie formą promocji organizacji, ze zgromadzonych danych będzie mogło korzystać wiele osób indywidualnych, sponsorzy, instytucje publiczne oraz same organizacje.
Publiczny dostęp do podstawowych danych o Państwa organizacji odpowiada minimalnym wymogom jawności działań organizacji pozarządowych, a organizacja ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
Organizacje zainteresowane zamieszczeniem swoich danych w internetowej bazie danych organizacji pozarządowych proszone są o wypełnienie załączonej ankiety i przekazanie jej do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.

 ANKIETA_ngo.doc