dzisiaj jest: 24 marca 2019. imieniny: Gabriel, Marek, Gabor
 
Sport
Na terenie Gminy Szczekociny funkcjonują kluby sportowe, które swoją działalnością i podejmowanymi inicjatywami stanowią ciekawą i atrakcyjną alternatywę spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

Uczniowski Klub Sportowy "LIDER"

Pełna nazwa organizacji – Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”
Forma prawna organizacji – Stowarzyszenie
Numer w rejestrze – Starostwo Powiatowe 23
Data wpisu – 06.05.2005 r.
Data utworzenia – 06.05.2005 r.
Nr NIP       nr REGON
Dokładny adres siedziby organizacjimiejscowość Szczekociny ul. Senatorska 22 gmina Szczekociny powiat Zawierciański województwo Śląskie Tel. 668306712  faks   e-mail:
miroslawkurp@op.pl 
Nazwa banku i numer rachunku – Bank Spółdzielczy w Szczekocinach  75 8277 0002 0000 0001 1494 0001
Osoba upoważniona przez organizację do kontaktów: Mirosław Kurp nr telefonu kontaktowego 668306712, e-mail: miroslawkurp@op.pl
Skład osobowy Zarządu organizacji:
– Mirosław Kurp – Prezes
– Dariusz Czyż – v-ce Prezes
– Maria Kręcioch – Sekretarz
– 
Ryszard Pisarski– Członek
- Marta Pisarska – Członek
Teren działań organizacji –Miasto i Gmina Szczekociny
Przedmiot / cel działalności statutowej organizacji – Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów. Rozwój sprawności fizycznej, kondycyjnej, ruchowej. Ukształtowanie postawy świadomego uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowo – rekreacyjnej, zapobieganie patologiom społecznym.

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Sparta”

Pełna nazwa organizacji – Miejski Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Szczekociny
Forma prawna organizacji – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Numer w rejestrze – Starosta Zawierciański
 25
Data wpisu – 28.01.1999 r. 
Data utworzenia
Nr NIP 649-223-07-71    nr REGON  240792883
Dokładny adres siedziby organizacji – miejscowość Szczekociny ul. Spacerowa 7 gmina Szczekociny powiat Zawierciański województwo Śląskie Tel. –  faks –
e-mail:
spartaszczekociny@op.pl 
Nazwa banku i numer rachunku – Bank Spółdzielczy w Szczekocinach 65 8277 0002 0000 0001 2290 0001
Osoba upoważniona przez organizację do kontaktów: Grzegorz Derek nr telefonu kontaktowego 600 313 913, e-mail: ladny.dom@op.pl działań organizacji
Teren
– województwo śląskie, Gmina Szczekociny
Przedmiot / cel działalności statutowej organizacji – Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie pracy wychowawczej poprzez umożliwienie wszystkim chętnym, szczególnie z terenu Miasta Szczekociny uprawiania sportu, w tym przede wszystkim piłki nożnej na boiskach i obiektach sportowych użytkowanych przez Klub.
Skład osobowy Zarządu organizacji:
-
Grzegorz Derek - prezes
-
Mariusz Piotrowski – v-ce prezes ds. organizacyjnych
-
Mariusz Drążkiewicz – v-ce prezes ds. sportowych
-
Robert Tyrcha - skarbnik/sekretarz
-
Andrzej Jeruzalem – członek zarządu
-
Mariusz Szewczyk – członek zarządu
-
Leszek Piotrowski - członek zarządu

Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "OLIMPIJCZYK" Szczekociny

Pełna nazwa organizacji – Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” Szczekociny
Forma prawna organizacji – Stowarzyszenie
Numer w rejestrze – Starosta Zawierciański poz. 25
Data wpisu – 14.03.2006 r. 
Data utworzenia – 14.03.2006 r. 
Nr NIP 649-227-37-34 nr REGON 240318101
Dokładny adres siedziby organizacji – miejscowość Szczekociny ul. Krakowska 23 gmina Szczekociny powiat Zawierciański województwo Śląskie Tel. – faks – e-mail: –
Nazwa banku i numer rachunku – Bank Spółdzielczy w Szczekocinach 77 8277 0002 0000 0001 0811 0001
Osoba upoważniona przez organizację do kontaktów: Dariusz Skorupa nr telefonu kontaktowego 694738873, 602431679, e-mail: hajfa@op.pl osobowy Zarządu organizacji Skład:
Mirosław Nowak – Prezes
– Sławomir Frejowski – v-ce Prezes Zarządu
– Robert Seweryn – Skarbnik
– Paweł Chmielewski – Sekretarz
- Marek Kowalski – Członek
- Artur Kostecki – Członek
-
Wojciech Milejski - członek
Teren działań organizacji –Miasto i Gmina Szczekociny, teren całego kraju
Przedmiot / cel działalności statutowej organizacji – Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży. Angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. Organizowanie dla dzieci i młodzieży różnorodnych form współzawodnictwa sportowego. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Statut MGLKS OLIMPIJCZYK Szczekociny

 POBIERZ

Uczniowski Klub Sportowy „TALENT” przy Zespole Szkół w Szczekocinach
Pełna nazwa organizacji – Uczniowski Klub Sportowy „TALENT” przy Zespole Szkół w Szczekocinach
Forma prawna organizacji – Stowarzyszenie
Numer w rejestrze – Ewidencja Klubów Sportowych i UKS nr 30
Data wpisu – 08.12.2009 r. 
Data utworzenia – 29.11.2009 r.
Nr NIP 6492264020   nr REGON  241414516
Dokładny adres siedziby organizacji – miejscowość Szczekociny ul. Spacerowa 12 gmina Szczekociny powiat Zawierciański województwo Śląskie Tel. 34 3557476 faks 34 3557476
e-mail:
kbala@op.pl
Nazwa banku i numer rachunku – Bank Spółdzielczy w Szczekocinach
23 8277 0002 0000 0001 3732 0001
Osoba upoważniona przez organizację do kontaktów - Zbigniew Cieplewicz nr tel. 34 3557326
Skład osobowy Zarządu organizacji:
– Jakub Otczyk – Prezes
– Robert Ostrowski – v-ce Prezes
– Andrzej Wójcik – Skarbnik
– Ryszard Otczyk – Sekretarz
– Katarzyna Masłowska – Członek
- Mirosław Sroka - Członek
Teren działań organizacji – Miasto i Gmina Szczekociny
Przedmiot / cel działalności statutowej organizacji – planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu oraz angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
Statut UKS TALENT
   POBIERZ
Polski Związek Wędkarski Koło Szczekociny

Pełna nazwa organizacji – Polski Związek Wędkarski Koło Szczekociny
Forma prawna organizacji – Stowarzyszenie
Numer w rejestrze – Krajowy Rejestr Sądowy 0000092297
Data rejestracji – 07.03.2002 r.
Nr NIP 9490006746   nr REGON 150143045
Dokładny adres siedziby organizacji – miejscowość Szczekociny ul. Śląska gmina Szczekociny powiat Zawierciański województwo Śląskie Tel. – faks – e-mail: koloszczekociny@interia.pl, darekczyz66@o2.pl
Nazwa banku i numer rachunku – Bank Spółdzielczy w Szczekocinach
88 8277 0002 0000 0000 0507 0001

Osoba upoważniona przez organizację do kontaktów: Dariusz Czyż nr telefonu kontaktowego 60263628, e-mail: darekczyz66@o2.pl
Skład osobowy Zarządu organizacji:

– Dariusz Czyż – Prezes
– Zenon Sieradzki – Zastępca Prezesa
– Stanisław Malus – Skarbnik
– Artur Gąsior – Sekretarz
- Lech Pisarczyk – Gospodarz

- Adam Hutny - Gospodarz
- Andrzej Piechaczek – Członek
- Mirosław Szreniawski – Członek
- Krzysztof Czyż - członek